Residentie Schaakclub Belgisch Park – nieuwsbulletin 12-9-2005

 

Speelzaal: Souterrain van de Ichtuskerk, Duinkerksestraat 11 te Scheveningen. De zaal is open vanaf 18.45 uur voor de jeugd en vanaf 19.30 uur (partijen beginnen om 20.00 uur) voor de overige leden. De zaal sluit om 23.30 uur.

 

Bestuur:

Voorzitter en extern wedstrijdleider: Peter Melse, 070-3544986, Peter.Melse@inter.NL.net
Penningmeester en vice-voorzitter: Dennis Ramondt, 070-3555969, dennis.ramondt@xs4all.nl
Secretaris: Jeroen van der Zwan, Werfstraat 115, 2586 AW D-H, 070-3520928, j_van_der_zwan@yahoo.com
Extern wedstrijdleider: Floris de Leeuwe, 070-3609491, fdeleeuwe@yahoo.com

Jeugdleider: Gerard van der Zijden, 070-3060918, vd.zijden@hccnet.nl

Intern wedstrijdleider: Hans van der Zijden, 06-24886543, ja.vanderzijden@wanadoo.nl

 

Webadres: http://rsc-bp.duinsoftware.nl/

 

Contributie: per jaar € 67, bij betaling voor 1 januari € 63.

Gironummer 404348 t.n.v. RSC Belgisch Park

 

Bij verhindering: afmelden via de lijst in de speelzaal en anders uiterlijk maandagavond
voor 19.30 uur telefonisch bij Hans van der Zijden (06-24886543).

 

Mededelingen:

Zoals de meeste inmiddels wel weten heeft uw redacteur nu ook de functie van wedstrijdleider op zich genomen. De komende jaren wil ik ook nog de overige bestuursfuncties erbij nemen, om zodoende geen bestuursvergaderingen meer te hoeven houden. De eerste 3 ronden ben ik coulant geweest met leden die niet bij mij afgezegd hebben. Maar met het verschijnen van dit clubblad, heeft niemand meer het excuus dat hij het afzegnummer niet kent (06-24886543).

 

Probleem 1:

XABCDEFGHY
8-trkvl-+-+(
Z: Kc8, Tb8, Ld8, pi c6 d7
7+-+pzPL+-'
6K+p+-+-+&
In deze stelling is wit aan zet. Zwart dreigt
5+-+-+-+-%
mat, maar wit geeft mat. Weliswaar in drie
4-+-+-+-+$
zetten, maar toch!
3+-+-+-+-#
2-+R+-+-+"
1+-+-+-+-!
W: Ka6, Tc2, Lf7, pi e7
xabcdefghy
De interne competitie 2005-2006

Een nieuwe interne wedstrijdleider, een nieuw systeem. Of is het andersom? In elk geval heeft het bestuur vergaderd over een nieuw systeem. Vincent Duin had een balletje opgegooid betreffende het keizersysteem. Dit is een in veel verenigingen beproefd systeem. Een kenmerk van dit systeem is dat men bij winst of remise meer punten krijgt naarmate de tegenstander hoger op de ranglijst staat. Dit is wat het bestuur voorstelt:

 

1. Begonnen wordt met 24 ronden in één groep. Daarna volgt een splitsing op basis van de ranglijst in 2 ongeveer even grote groepen. Vervolgens wordt - behoudens uitzonderingen - de laatste 12 ronden ingedeeld per groep. Het precieze aantal ronden hangt af van de kalender.

 

2. Elke speler heeft een waardecijfer. De ranglijst aan het eind van het seizoen 2004-2005 is bepalend voor de beginwaarde. Nr 1 van de ranglijst heeft een beginwaarde van 60, nr 2 een beginwaarde van 59 enz. Uitgaande van 32 spelers zoals in het afgelopen seizoen is het laagste waardecijfer 29 punten

 

3. Bij winst verkrijgt men het aantal punten van het waardecijfer van de tegenstander: Bij remise verkrijgt men de helft daarvan. Bij verlies krijgt men geen punten.

Een speler die niet kan worden ingedeeld krijgt 80% van zijn waardecijfer. Indien men tegen Gadget wordt ingedeeld en men verkiest dan maar vrij te zijn, dan krijgt men 70% van het eigen waardecijfer.

 

4. De waardecijfers worden na elke ronde geherwaardeerd. De in vorige ronden behaalde resultaten worden ook geherwaardeerd. Dit kan vreemde ranglijsten opleveren in het begin. Maar later zal dit weer bijtrekken.

 

Ter illustratie: A. stond op de 11e plaats van de ranglijst 2004-2005 en had een beginwaarde van 50. Na een aantal ronden neemt hij plaats 17 in. Hierbij hoort een waardecijfer van 44. Dat betekent dat alle spelers die in voorgaande ronden van hem hebben gewonnen of hebben gelijkgespeeld hiervoor achtereenvolgens 44 en 22 punten hebben gekregen.

 

5. Een afzegging levert 25% van het aantal punten van de eigen waarde op. De laatste 3 ronden van de 1e en 2e cyclus levert een afzegging geen punten op. Zonder bericht niet opkomen kost 25% van het eigen waardecijfer.

 

6. Een speler krijgt bij deelname aan een externe wedstijd op maandag in geval van winst of remise 80% van zijn eigen waardecijfer en in geval van verlies 60% van zijn eigen waardecijfer.

 

7. Spelers worden zoveel mogelijk ingedeeld tegen spelers die niet veel hoger of lager op de ranglijst staan.

 

8. De ronden 1 t/m 12 en 13 t/m 24 heeft men elke keer een andere tegenstander. Men kan men in beginsel dus niet meer dan 2 keer dezelfde tegenstander treffen.

 

9. De score van de eerste 24 ronden wordt gehalveerd en telt vervolgens mee in de 2e cyclus. De waardecijfers aan het eind van de 1e cyclus tellen mee voor de 2e cyclus maar worden niet meer geherwaardeerd.

10. De laatste 4 ronden van de 2e cyclus spelen in beginsel de nrs 1-2, 3-4 enz. tegen elkaar. Voorzover spelers niet meer in aanmerking komen voor een hoge klassering kan de wedstrijdleider met name in groep 2 rekening houden met voldoende afwisseling van tegenstanders.

 

11. De winnaar van de 1e cyclus krijgt een kampioensbeker. De winnaar van groep 1 van de 2e cyclus is clubkampioen en ontvangt evenals de kampioen van groep 2 een beker.

 

12. Het is de bevoegdheid van de intern competitieleider om in geval van bijzondere omstandigheden en onvoorziene situaties met inachtneming van de strekking van de uitgangspunten naar bewind van zaken te handelen.

 

Tijdens de vergadering zal er ongetwijfeld weer druk gediscussieerd worden. Laat ik alvast één bezwaar proberen weg te nemen. Bart was de eerste ronde afwezig en kreeg 25% van zijn waardecijfer (60) erbij en moest dus, dacht hij, op 75 uitkomen. Omdat hij echter zakte veranderde ook zijn waardecijfer. Dit werd nu 46 + 11,5 (25%) = 57,5. Bart vond het niet in de haak dat hij, ondanks tijdig afzeggen, toch 2,5 punt gezakt was. Als hij echter na x ronden weer op de 1e plaats zou staan, dan krijgt hij alsnog die 60  + 15 punten uit de eerste ronde, dankzij het herwaarderen. Het is misschien even wennen, maar na 3 ronden is toch al te zien dat het systeem werkt. Op de eerste plaats staat toch iemand die je daar mag verwachten.

 

Stand Interne Competitie van 12 september


 1 Hans van der Zijden   190

 2 Remco Crefcoeur       182

 3 Floris de Leeuwe      179

 4 Nico Vromans          154

 5 Bernard van Deelen    148

 6 Martin van Velzen     139

 7 Rob Berger            130

 8 Ruut de Boer          125

 9 Maarten Crefcoeur     122

10 Dennis Ramondt        120

11 Bart Verbaan          116

12 Arie Pronk            111

13 Vincent Duin          105

14 Ton van der Zijden    100

15 Peter Melse            98

16 Gadget                 96

17 Gerard van der Zijden  93

18 Aat van der Toorn      85

19 Wim Pronk              81

20 Wim Ven                77

21 Jeroen van der Zwan    77

22 Martin de Groot        70

23 Bert de Groot          69

24 Wout Taal              67

25 Peter Ingenhoes        63

26 Robert van der Zwan    59

27 Jan Ouwerkerk          59

28 Geert Middelkoop       58

29 Jan Wuister            48

30 Pieter Janse           31

31 Johan Bal              30

32 Evert van Dalen        29


 

 

De externe competitie 2005-2006

 

Dit is de voorlopige indeling voor onze 3 teams. Mocht er iets wijzigen, dan zal ik dit mededelen in dit blad.

 

1e klasse B

ma 10 okt RSC-Belgisch Park 1 - Schaakhuis 1        -

di 01 nov DD 5                - RSC-Belgisch Park 1 -

ma 28 nov RSC-Belgisch Park 1 - De Haagse Toren 2   -

ma 09 jan DSC  4              - RSC-Belgisch Park 1 -

ma 06 feb RSC-Belgisch Park 1 - DSC 6               -

do 09 mrt RHC-Arena 1         - RSC-Belgisch Park 1 -

ma 10 apr Botwinnik 2         - RSC-Belgisch Park 1 -

 

2e klasse B

di 11 okt De Vogelwijk 3       - RSC-Belgisch Park 2  -

ma 24 okt WSC 4                - RSC-Belgisch Park 2  -

ma 14 nov RSC-Belgisch Park 2  - VELO -Regina Pacis 1 -

ma 09 jan RSC-Belgisch Park 2  - Lierse SV 1          -

ma 06 feb DSC 8                - RSC-Belgisch Park 2  -

di 07 mrt Rijswijk 3           - RSC-Belgisch Park 2  -

ma 27 mrt RSC-Belgisch Park 2  - Promotie 6           -

 

3e klasse B

ma 03 okt RSC-Belgisch Park 3 - WSC 7               -

di 25 okt DD 6                - RSC-Belgisch Park 3 -

do 24 nov Haeghe Ooievaar 4   - RSC-Belgisch Park 3 -

do 15 dec Corbulo 1           - RSC-Belgisch Park 3 -

di 24 jan RSC-Belgisch Park 3 - Schaakhuis 3        -

di 14 feb Pomar 3             - RSC-Belgisch Park 3 -

ma 06 mrt RSC-Belgisch Park 3 - B.F./Wassenaar 3    -

ma 27 mrt DSC 9               - RSC-Belgisch Park 3 -

ma 10 apr RSC-Belgisch Park 3 - Rijswijk 5          -

 

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
Z : Kf7, Tf6, pi c6 d7
7+-+p+k+-'
6-zPp+-tr-+&
Wit dreigt te promoveren met 2.b7.
5+-+-tR-+-%
Wat moet zwart spelen om dit tegen te gaan ?
4-+-+-+-+$
a- 1...Th6, b- 1...Tf4 of c- 1...c5 ?
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
W : Kg1, Te5, pi b6 g2
xabcdefghy


Agenda:


12- 9  Vierde ronde

19- 9  Vijfde ronde

26- 9  Ledenvergadering

 3-10  Zesde ronde  3e thuis

10-10  Zevende ronde  1e thuis

17-10  Achtste ronde

24-10  Negende ronde  2e uit

31-10  Tiende ronde

 7-11  Elfde ronde

14-11  Twaalfde ronde  2e thuis

21-11  Dertiende ronde

28-11  Veertiende ronde  1e thuis

 5-12  Sinterklaas – Geen schaken!!

12-12  Vijftiende ronde

19-12  Snelschaakwedstrijd

26-12  2e Kerstdag – Geen schaken!!

 2- 1  Zestiende ronde


 9- 1  Zeventiende ronde  1e uit/2e thuis

16- 1  Achttiende ronde

23- 1  Negentiende ronde

30- 1  Twintigste ronde

 6- 2  Eenentwintigste ronde  1e thuis/2e uit

13- 2  Tweeentwintigste ronde

20- 2  Drieentwintigste ronde

27- 2  Vierentwintigste ronde


 

Waarschijnlijk de eerste 16 plaatsen zich voor 1e poule, de rest speelt in de 2e poule. N.B. eindigen er meerdere spelers gedeeld 16e, dan plaatsen deze zich allemaal voor de 1e poule.

 

 6- 3  Eerste ronde  3e thuis

13- 3  Tweede ronde

20- 3  Derde ronde

27- 3  Vierde ronde  2e thuis/3e uit

 3- 4  Snelschaaktoernooi

10- 4  Vijfde ronde  1e uit/3e thuis

17- 4  Pasen geen schaken!! 

24- 4  Zesde ronde

 1- 5  Zevende ronde

 8- 5  Achtste Ronde

15- 5  Negende Ronde

22- 5  Tiende ronde

29- 5  Elfde ronde

 5- 6  pinksteren geen schaken!!

12- 6  Twaalfde Ronde en tevens laatste ronde interne competitie!!

19- 6 en 26- 6 Schevenings Snelschaakkampioenschap

 

Je hoeft niet goed te spelen – je hoeft alleen maar je tegenstander te helpen slecht te spelen.

Genrikh Chepukaitis – Snelschaak meester

 

Ik hou van alle posities. Geef me een moeilijke positionele partij, ik zal het spelen. Geef me een slechte stelling, ik zal het verdedigen. Opening, eindspel, gecompliceerde posities, saaie eindspelen, ik hou ervan en ik zal mijn uiterste best doen. Maar volkomen gewonnen posities, ik haat ze. Hein Donner, clubblad DD, 1950

Afzeggen?

06-24886543

Tot 19:30

Oplossing problemen:

 

Probleem 1:

Die het eerst komt het eerst maalt. 1.Txc6+ !! dxc6 (1...Lc7 2.e8D mat) 2.Le6+  Kc7. En nu volgt de genadeslag 3.e8P!! mat.

Probleem 2:

Een strikvraag. De b-pion is namelijk niet meer te stoppen. Wit levert het bewijs door zijn toren telkens op een ander veld te offeren, waarna de b-pion vrij baan heeft:

a)      1...Th6 2.Te8!! Kxe8 3.b7.

b)      1...Tf4 2.Tb5!! cxb5 3.b7.

c)      1...c5 2.Tf5!! Txf5 3.b7.    Dit thema wordt ook wel interferentie genoemd.