Residentie Schaakclub Belgisch Park
BestuurInschrijfnummer KvK : 27173869
Algemene email van de club : rsc-bp@duinsoftware.nl

Voorzitter : Vacant

Secretaris : Gerard van der Zijden, 070-3060918, vd.zijden@hccnet.nl

Penningmeester : Gerard Milort, 070-3550941, milort@casema.nl
Het IBAN nummer is NL09 INGB 0000 4043 48 tnv G. Milort, Penningmeester rsc Belgisch Park te Den Haag.
Jaarcontributie bedraagt 120 indien voor 1 januari van het seizoen wordt betaald, betaalt men later dan 125. Dubbellidmaatschap 50%.

Extern wedstrijdleider : Ton van der Zijden, 06-44008862, aqzijden@gmail.com

Intern wedstrijdleider : Hans van der Zijden, 06-81180114 of 06-24886543, schaken@kpnmail.nl

Materiaalcommissaris : Ton van der Zijden, 06-44008862, aqzijden@gmail.com