Bijna 8-0…


Het was niet zo dat mijn partij tegen WSC 2 niet interessant was, integendeel. Er valt heel veel over te zeggen. Ik had gewoon geen tijd gehad om de partij uit te werken voor het verslag. Bij deze alsnog een impressie. Ook nu kan ik niet alles laten zien en behandelen.


Henk van Putten (WSC) – Gerard Milort (rsc BP)


Stelling na 15.Lf1-h3


Wit was meteen begonnen met een aanval op de koningsvleugel, en zoals jullie inmiddels wel vaker hebben kunnen zien, dan stel ik de rokade gewoon uit. Of ik rokeer helemaal niet, of ik rokeer lang, maar zeker niet kort. Met zijn laatste zet Lh3 wil wit mijn loper ruilen om wellicht gebruik te kunnen maken van de verzwakte witte velden e6 en f7 in mijn stelling. Een wit paard op e6 ziet er aantrekkelijk uit, niet waar? Er was daarom niets tegen Lf7 als antwoord, sterker nog, dat is de beste zet en zwart heeft dan licht voordeel. Helaas ruilde ik op h3, waarna wit licht voordeel heeft. 15… Lxh3 16.Pxh3 0-0-0. Stockfish vindt dit niet goed. Die zegt dat ik hier gewoon Kf7 had moeten spelen. Ik vond dat echter tricky, want wit kan snel Tf1, en f4-f5 spelen met koningsaanval. Dan sta ik liever op b7 met mijn koning. 17.De2 Kb7 18.Pf4 (dreigt Pe6) Pf8 19.Pg2? (Nu kan ik naar e6) Pe6 20.f4 c5 21.d5 Pd4


Stelling na 21… Pc6-d4


Hier was ik wel tevreden over mijn stelling. Mijn loper op g7 kijkt mooi zijn koningsstelling in. En met Ta8 en a4 kan ik op aanval spelen. Toch geeft de machine wit een klein plusje. Ik moet natuurlijk wel pion h7 blijven dekken en oppassen dat wit geen vrijpion krijgt op die vleugel. 22.Lxd4 Lxd4 23.Pd2 a4. Misschien had ik hier eerst Dd7 moeten spelen, om zijn volgende zet Db5 tegen te gaan. 24.Db5 Ta8 25.Kb1 Ta6 26.Pc4 axb3 27.cxb3 Dd7 (ook Ka7 kwam in aanmerking) 28.Dxd7+ Pxd7 29.Th2…


Stelling na 29.Th2…


Wit dreigt nu Tdh1 met aanval op h7, en ook een zet als Ph4 met de dreiging Pxg6 zit in de stelling. Het is hier tijd voor een drastische zet. Wat zouden jullie spelen? Zou je op het idee gekomen zijn om voorwaarts te gaan? Ik wel! 29… h5! Eindelijk is de machine even blij met me… Als wit gxh6 en passant neemt krijg ik veld f6 voor mijn paard, terwijl de witte h-pion toch niet verder komt. Wit speelt het goed door op g6 te gaan drukken en f5 voor te bereiden. 30.Ph4 Tg8 31.Tg2 Taa8 32.Tdd2 (f5 leek hier wat beter) Pb6 (Als ik op c4 mag slaan kan ik met b3 gaan breken) 33.Pxb6 Kxb6 34.f5 gxf5 35.Pxf5 (ik had hier toch exf5 verwacht) Lc3 36.Td3…


Stelling na 36.Td2-d3


Pion e7 staat in. (Hoe) ga ik die dekken? Ta7 vond ik niet goed, want wit kan misschien wel snel g6-g7, Txc3 en Ph6 spelen. Dat wilde ik niet. Helaas koos ik voor het passieve en slechte Tae8. Actiever was meteen 36… c4! 37.bxc4 Kc5! Slaan op e7 is dan niet erg, want na 38.Pxe7 Tge8 39.Pf5 Txe4 staat zwart bijna op winst! Ik had al wel naar c4 en Kc5 gekeken, maar dat deed ik pas een zet later. 36…Tae8 37.Th3 c4! 38.bxc4 Kc5 39.Kc2 Kxc4 40.Td3… Gelukkig doen we om de beurt een mindere zet. Wit geeft zijn voordeel weer weg, dat hij met 40.g6 Ta8 41.Kd1 had kunnen behouden. De tijdnoodfase was natuurlijk al lang aangebroken. Nu is het weer mijn beurt om beter te komen staan. 40… Ta8! Dreigt met schaak op a2 te slaan.


Stelling na 40… Te8-a8


Wit speelt nu Pe3+ om mijn koning terug te jagen. Wellicht deed hij daarom eerst Td3, zodat ik na Pe3+ niet naar d4 kan. 41.Pe3+ Kb5 42.Kb1 Tg6 43.Pd1 Lf6! De g-pion staat gepend door de ongedekte toren op g2. Pion g5 gaat vallen, maar ik geef hem h5 er voor terug. 44.Th3 Txg5?! Beter was eerst Th8 om h5 te dekken. Zwart staat dan zo goed als gewonnen! 45.Txg5 Lxg5 46.Txh5 Lf6 47.Th2 b3


Stelling na 47… b4-b3


Iets te vroeg speelde ik deze troef uit. Ik dacht dat het eindspel na torenruil makkelijk gewonnen was omdat mijn loper sterker is dan zijn paard en mijn koning veel actiever staat. Te weinig tijd om het beter door te rekenen. 48.Tf2? bxa2? Hier mis ik de sterke tussenzet Ld4! Op d4 domineert de loper het witte paard op d1 volledig. Het is dan wel meteen uit. Na torenruil valt e4 en d5. 49.Txa2 Txa2 50.Kxa2 Kc4 51.Pf2 Deze haast reddende zet had na eerst 48… Ld4 niet gekund! Kd4 52.Kb3 Lh4 53.Pd1 Kxe4 54.Kc4… Nu blijkt het toch lastig te zijn om ook pion d5 te veroveren. Ik kom niet over de witte velden heen. Na nog een tiental zetten, waarbij de onderstaande stelling langs kwam, moest ik in remise berusten.


Stelling na 60.Pc7-e6


Gelukkig stonden we toen al met 6-0 voor. Maar het werd dus geen 8-0, niet alleen door mij, want ook Aat kwam niet verder dan remise. Wel een prachtige overwinning. En net als vorig jaar volkomen onverwacht, want tegen een veel sterkere tegenstander.