Financieel Overzicht Seizoen 2015 – 2016


Scheveningen, 19-09-16Uitgaven 2015 - 2016


Huur speelzaal € 1.422,25

Afdracht HSB € 1.161,34

Prijzen + Consumpties € 120, -

ING Bank € 75,40

Kersttoernooi € 55, -


Totale Uitgaven € 2.834, - Begroot voor dit seizoen was € 2.850, -


Extra uitgaven van afgelopen seizoen:

Klokken (nota) € 490,50 Deze rekening stond nog open van vorig jaar.


NB: De klokken stonden al vanaf vorig seizoen op de begroting en worden over meerdere jaren afgeschreven, maar zijn dit seizoen betaald.
Inkomsten 2015 - 2016


De inkomsten bestaan louter uit contributies, omdat ik alles wat mensen extra betalen (en kleine giften en de bijdrage van Martin van Velzen van € 110, -) als contributie beschouw.


Contributies

Ontvangen: € 2.530, -

Tegoed: 320, -

Totaal € 2.850, -NB: Incl. 3x ingelopen achterstand eerdere seizoenen, maar excl. 3x nog tegoed van dit seizoen.


Er staan nog twee contributies open van het afgelopen seizoen, en eentje van het seizoen daarvoor.

Sherief en Dennis W over 2015-2016 (elk € 120, -), en Bert de Groot over 2014-2015 (was € 110, -).Resultaat:


Kostendekkend gedraaid! We hebben nu € 2.760, - op de bank en nog € 320, - (of met boetes 350, -) te goed. Er komt nog een kleine uitgave aan voor notatieboekjes) van circa € 60, - in augustus.


En de HSB bijdrage voor het 3e kwartaal moet eind deze maand betaald worden. Maar dat telt mee voor komend seizoen. We blijven derhalve rond de drieduizend euro aan reserves behouden.


Begroting 2016 – 2017Uitgaven:


Huur speelzaal € 1.425, - Op basis van twee clubavonden minder per jaar

Afdracht HSB / KNSB € 1.125, - NB: Hoe minder leden, hoe minder afdracht (en v.v.)

Prijzen + Consumpties € 100, - Tijdens de ALV is de prijsuitreiking en een rondje

ING Bank € 70, -

Notatieboekjes € 55, - Op veler verzoek, het voorstel is: ‘gratis’ voor leden

Overige / Onvoorzien € 50, - Toernooitje met Kerst, of iets dergelijks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totaal: € 2.750, -


NB: Elke clubavond (meer) kost circa € 34, -Inkomsten:


Contributies:

We hebben op dit moment 24 (betalende) leden, waarvan 22 hoofdleden en 2 jeugdleden). Dat is bij gelijkblijvende contributie niet genoeg om een dekkende begroting te krijgen. Daarvoor moet de contributie met € 10 tot € 15 euro omhoog.


Peter Ingehoes overweegt een seizoen te stoppen vanwege zijn privé situatie thuis.

Hij zou voor half geld mogen als hij beschikbaar blijft als invaller.


Er zijn drie opties mogelijk, waarvan de 1ste tot verlies leidt, de 2de een gelijke opbrengst oplevert, en de en 3de tot winst leidt. Winst of verlies is wenselijk noch nodig, dus optie 2 heeft onze voorkeur:


Aantal hoofdleden Contributie Tussensom Dubbelleden Totaal

22 x € 110 ,- (gelijk) € 2.420, - plus 2 x € 550, - (= 110, -) = € 2.530, -

22 x € 120, - (plus € 10) € 2.640, - plus 2 x € 60, - (= 120, -) = € 2.760, -

22 x € 125, - (plus € 15) € 2.750, - plus 2 x € 65, - (= 130, -) = € 2.880, -


Mogelijk gaat daar nog € 60, - van af, zie opmerking hierboven. Desondanks denk het bestuur dat we met € 120, - per jaar contributie (dat is 10 euro per maand) rond kunnen komen. Wel moeten we proberen twee of drie leden (of donateurs!) er bij te krijgen.Voorstel Bestuur aan de ALV:


Contributie verhogen met € 10, - per jaar tot € 120, - (met behoud van € 10, - opgeld na 1 januari).


Alternatief is 6x buiten de kerk spelen in het Zeekantje, dat kost niets en scheelt € 200 huur. Dan kan de contributie gelijk blijven.


NB: Besloten is de contributie met € 10, - te verhogen tot € 120, - per jaar.