Het duurde lang voordat alle pakjes uitgepakt waren op sinterklaasavond…

 

Ton en Hans leken beide op weg naar een nederlaag tegen respectievelijk Floris en Jan. Maar zoals het op 5 december behoort kregen beiden toch nog een halfje in de schoot geworpen tegen het einde van de avond. Broer Gerard had zijn cadeautje al wat eerder gekregen van Martin de Groot-Heiligman. En ook Ruut had halverwege de avond zijn puntje te pakken tegen Fritz, de Fritz van vlees en bloed wel te verstaan, niet de digitale engine van die naam… Blijft over wie het laatste cadeautje zou krijgen in de partij van Han F. tegen Gerard M. Dat werd een leuke partij met kansen voor beide zijden, die begon als een London opening, waarbij wit met h3 en g4 al meteen dreigend kwam opzetten. Een beetje zoals ik het Konings-Indisch soms bestrijd, zie mijn recente partij tegen Sherief.

 

Han Feenstra - Gerard Milort

 

Stelling na 10…e7-e5(?)

 

Dit lijkt een normale zet, maar het is het eerste cadeautje van deze avond in deze partij. De zet e5 is prima als de dame bv al op c7 staat. Nu is er -weliswaar verborgen- sprake van overbelasting van de toren op e8. Die moet zowel de dame op d8 dekken als de pion op e5. Zie de variant 11.dxe5 dxe5 12.Pxe5! Pxe5 13.Dxd8 Txd8 14.Lxe5 met pionwinst. Dit is mij nota bene al een keertje eerder overkomen, met RSC BP tegen Norbert Harmanus van het Schaakhuis. Hij sloeg wel, maar bood even later remise aan, hetgeen ik wel moest aannemen. Han zag het niet en ging verder met 11.Lg3 De7 12.Lh4(?) Hier was de ‘Hebel’ 12.c5! sterk, want daarmee ondermijnt wit de dekking van pion e5. Zo’n ‘ruitje’ (d4-c5 tegen d6-e5) doet het altijd goed! 12…h6 13.Te1 b5 14.d5 Nu wel de ‘hebel’ met een ruitje, aan de andere kant, met c4-d5 tegen c6-b5... Maar ook hier was 14.Db3 Tb8 15.c5 nog steeds sterk. 14…b4 15.dxc6 bxc3 16.cxd7 Lxd7 17.bxc3 Te overwegen viel b3, want dit is een lelijke dubbelpion. 17…g5! 18.Lg3 Pe4.

 

Stelling na 18…Pf6-e5

 

Nu krijgt wit nog een tweede dubbelpion erbij, en erger nog, al zijn pionnen komen los van elkaar te staan. Of hij moet Lh2 spelen en pion c3 weggeven… Maar dan wordt de loper op e2 ook nog geruild. 19.Dc2 Pxg3 20.fxg3 h5. Wellicht was direct Tb8 of Lc6 wat beter geweest, de ruimte en de zwaktes liggen immers op de damevleugel, maar ik hoopte nog op koningsaanval… 21.De4! hxg4 22.hxg4 Tac8 23.Tac1(?)

 

Stelling na 23.Ta1-c1

 

Uit voorzorg dekt Han pion c3 alvast, maar het is de vraag of dat nodig is. Beter leek mij 23.Tab1, om de open b-lijn te bezetten en Tb7 te dreigen. Ruimte en activiteit van de stukken zijn vaak veel belangrijker dan een (nutteloze dubbel) pion. Overigens heb ik zelf ook nagelaten de b-lijn te pakken, omdat wit anders makkelijk de torens kan ruilen. 23…Tc5 24.Kf2 Lc6 25.Db1! Df6!? 26.Df5! Ta5!

 

Stelling na 26…Ta5

 

Strikt genomen staan mijn torens wat raar, maar via de a-lijn kan ik wel de zwakke pionnen op a2 en c3 aanvallen. Wit heeft deze fase heel sterk gespeeld en had hier voort moeten zetten met 27.Pxg5 e4 28.Dxf6 Lxf6 29.Ph3 Txa2 en de schade valt mee. Maar het leek eng om zwart een vrije a-pion te geven, vandaar dat Han koos voor: 27.Tc2(?) Nu komt er een verborgen afwikkeling die zwart over vier tot vijf zetten materiaal op gaat leveren. Het werd tijd dat ik mijn cadeautje ging uitpakken… Dat ging als volgt: 27…Dxf5! 28.gxf5 (hersteld de pionnenstructuur, maar…) 28…Le4! 29.Td2 Lxf3! 30.Lxf3 e4!

 

Stelling na 30…e5-e4

 

Nu wordt de pointe duidelijk. De loper van g7 is geactiveerd en dreigt op c3 te nemen met kwaliteitswinst. En intussen staat de loper op f3 ook aangevallen. Wit kan niet beide dreigingen pareren, en verliest dus materiaal. 31.f6 Lxf6 32.Txd6 Lxc3… Automatisch gespeeld, want ik ging een kwaliteit winnen. Maar hier was ook 32…Tf5! mogelijk, met stukwinst, tegen een pion weliswaar, maar de witte pionnen zijn ook zwak. 33.Le2 Lxe1+… Zelfde verhaal, de kwal is binnen, maar ook hier was eerst Tf5+ zelfs veel sterker, want dat kost wit een hele toren. In de euforie van de pakjesavond overzie ik dat mijn toren ook horizontaal terug maag en dus van a5 helemaal naar f5 had gekund en gemogen. Voor de uitslag van de partij maakt het niet uit, want ook zo is het snel uit. 34.Kxe1 Txa2 35.c5 Tc8 36.Txa6 Txa6 37.Lxa6 Txc5 38.Lb7 f5 39.Kd2 Kg7 40.g4 Tc7 41.La8 Kf6 42.gxf5 Kxf5 en hier gaf wit het op. De zwarte g-pion gaat snel naar de overkant lopen. 0-1.