Tijdelijk gesloten tot 6 april

 

Beste leden,

 

In overleg met de beheerders van de speelzaal in de kerk en het bestuur van de schaakvereniging RSC Belgisch Park is besloten dat de speelzaal dicht blijft tot 6 april conform de oproep van het kabinet en de bond. Tot nader order is er de komende drie speelavonden 16, 23 en 30 maart geen schaken. Of we op maandag 6 april weer kunnen beginnen kunnen we nu nog niet zeggen. Blijf de berichtgeving volgen!

 

Mede namens het bestuur en de beheerders van de kerk wens ik jullie allemaal in goede gezondheid weer terug te zien zodra de situatie dat toelaat!

 

Gerard Milort

Bestuurslid RSC Belgisch Park

Scheveningen

 

 

Van: Bondsbureau KNSB <bondsbureau@schaakbond.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:27
Aan: Bondsbureau KNSB <bondsbureau@schaakbond.nl>
Onderwerp: Communicatie rond coronavirus voor schaakverenigingen

 

20/20211

 

Aan de schaakverenigingen

t.a.v. de voorzitters, secretarissen, jeugdleiders en contactpersonen

 

Geacht bestuur,

 

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc.

 

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 31 maart af te gelasten.

De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM  zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.

 

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

 

Dharma Tjiam

Directeur