Sliedrecht thuis: Koffiehuisschaak met leerzame momenten


Afgelopen zaterdag speelde ik in de KNSB 3F tegen Sliedrecht met zwart een leuke partij. Het idee voor de actie die ik startte had ik een week eerder al bedacht.


Robert van Reekom (Sliedrecht) – Gerard Milort (Schaakhuis)


Stelling na 7…h7-h5


Een week eerder speelde ik een partij tegen Ted Barendse voor het PK van de HSB. Daarin speelde ik met zwart e5 i.p.v. c5 en deed ik eerst Le6 voor h5, waarop d4-d5 volgde. Zie onderstaande stelling.


Stelling na 9…h7-h5 tegen Ted B


Een klein verschil met zaterdag, maar het idee is hetzelfde. Zonder rokade snel Lh3 en h4 spelen met koningsaanval. Wie schrikt daar niet van? De partij tegen Ted werd na lange strijd remise.


1.c4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.Pc3 d6 5.e4 e5 6.Pge2 Le6 7.d4 Dd7 8.d5 Lh3 9.0–0 h5 (Zie Diagram) 10.Lg5 Ph7 11.Le3 h4 12.Da4 Dxa4 13.Pxa4 ld7 14.Pec3 h3 15.Lf3 f5 16.Pb5 Pa6 17.Pac3 Pf6 18.Tac1 0–0 (en remise door eeuwig schaak na 56 zetten).


Zie voor het PK van de HSB: http://www.haagseschaakbond.nl/content/view/3054/1/De partij tegen Van Reekom ging verder met 8.d4 cxd4 9.Pxd4 Db6!? Een lok zet. 10.Le3 Pg4


Stelling na 10…Pf6-g4


Dit was de bedoeling van Db6. Op een paardzet met dame aanval kan Pxe3 komen en dan staat Dd1 ook in. Heeft wit nu een sterke paardzet? Of gaat gewoon de loper op e3 er af, met voordeel voor zwart? Gaat wit met Pf5 voor ruilen op g7; of mikt wit met Pd5 op aanval op de dame en misschien kwaliteitswinst? Wie mijn verslagen een beetje volgt weet dat ik niet terugschrik voor een kwaliteitsoffer dat mij goed stukkenspel en een pionnetje (of twee) oplevert. Dat was ook nu mijn plan. Helaas koos wit voor Pf5, maar op de zet 11.Pd5 was ik idd Pxe3 12.Pxb6 (12.fxe3 is beter!) Pxd1 13.Pxa8 Pxb2 van plan. Zie analysediagram:


Analyse na 13…Pd1xb2


Nu staat het paard op d4 in, de pion op c4 hangt, Ta1 staat indirect in, en het paard op a8 dreigt ingesloten te worden. Meer dan voldoende compensatie voor de kwal. 14.Pf3 Kd8 15.Tab1 Pxc4 en niet veel later zal zwart twee stukken en een pion tegen de toren hebben.


De partij ging na 10…Pg4 verder met 11.Pf5 Pxe3 12.Pxg7+ Kf8 13.fxe3 Dxe3+ 14.Kh1 Kxg7. Zwart heeft een pion gewonnen en staat klaar voor Lg4 en de opstoot h4. Wit moet dus snel actief worden. 15.Pd5 Dg5 16.Dc1?! De5!? Op zich is dameruil gunstig voor zwart en dus iets beter dan de tekstzet. Maar ik wilde nog geen afscheid nemen van de potentiele koningsaanval. Ik speel graag op de verkeerde vleugel... 17.Df4 Le6 18.b3 Dxf4. Vooruit dan maar. 19.gxf4 Tac8 20.Tac1 h4


Stelling na 20…h5-h4


Daar is-tie dan, eindelijk h4… Mijn plan is om h3 uit te lokken en de witte loper slecht te houden. Dan ruil ik zijn mooie paard voor mijn loper en houd ik een sterk paard en pluspion over tegen de zwakke loper. Dan is de winst slechts een kwestie van tijd. Wit probeert daarom met de opstoot f5 iets terug te doen. Maar dat levert slechts een ereplaats op voor mijn paard op e5… 21.f5 Lxd5 22.cxd5 Pe5 23.Lh3! gxf5 24.Lxf5 Txc1 25.Txc1 Kf6! 26.Tc7 Tg8! Er dreigt Pf3 en Tg1 mat! 27.h3


Stelling na 27.h2-h3


Nu volgt op 27…Pf3 28.Lg4 en wit houdt het nog even dicht. Ook op 27…Tg3! Komt 28.Lg4 waarna zwart wel verder kan gaan met Pxg4 29.hxg4 b6 30.Txa7 Txg4 31.Tb7 Txe4 32.Txb6… Ik vond het echter moeilijk in te schatten (noch uit te rekenen) hoe deze stelling staat. Zie analyse diagram:


Analyse na 32.Tb7xb6


Volgens Stockfish staat zwart duidelijk gewonnen (-3) omdat de zwarte pionnen gevaarlijker en sneller zijn. Maar dat blijft altijd een lastige gok. Ik koos een andere variant na 27.h3… 27…e6 28.dxe6 fxe6 29.Lg4 Pxg4 30.hxg4 Tg7!


Stelling na 30…Tg8-g7!


Met dekking van de pionnen op de zevende rij en na torenruil wint het pionnen eindspel eenvoudig voor mij. Wit probeerde nog leuk te zijn met 31.g5+ Kg6 32.Tc8 Kxg5 33.Td8 Kf4! 34.Txd6 Ke5 (?!) Hier was direct 34…e5 beter! Gouden regel is dat vrijpionnen het liefst zo snel mogelijk naar voren lopen! Maar ook Ke5 is nog voldoende voor winst. Duurt alleen iets langer. 35.Td8 Kxe4 36.Th8 e5. Nu wel, de h-pion mag hij hebben. 37.Txh4+ Kd3 (of Kf3!) 38.Th3+ Kd4 39.Th8 e4 40.Td8+ Ke3 41.Td6


Stelling na 41.Td8-d6


Hier had ik gewoon met de koning naar beneden kunnen lopen en met de pion naar e2. En dan met de toren op de 4de of 5de rij een bruggetje bouwen en promoveren, zo moet het. Zie 41...Ke2 42.Kh2 e3 43.b4 Ke1 44.a4 e2 45.b5 Tg4 46.Kh3 Tg5 47.b6 axb6 48.Txb6 Kf2 49.Tf6+ Ke3 50.Te6+ Kf3 (50...Kd2 51.Td6+ Kc2 52.Te6) 51.Kh2 (51.Tf6+ Ke4 52.Te6+ Re5, brug op de vijfde rij) 51...Tg4 52.Kh3 Te4 met brug op de vierde rij.


Analyse na 52…Tg4-e4


Ik dacht dat wit er nog op tijd bij kon komen met zijn koning, maar dat was een misrekening. Daarom wilde ik a2 op halen en een tweede vrijpion creëren. 41…Tc7?! 42.a4 Tc3 43.b4 Tc4 44.b5 Txa4?! 45.b5! axb6 46.Txb6 Kf2 (Zwart wint nog steeds. Er dreigt e3 en Th4 mat!) 47.Tb2+ Kf3 48.Txb7 e3 49.Tf7+ Tf4!


Stelling na 49…Ta4-f4!


Nu wel een brug op de 4de rij. Ook na 50.Te7 e2 51.Kg1 Tg4+! (vooral niet 51…Te4? 52.Txe4 Kxe4 53.Kf2 Kd3 54.Ke1 = {54…Ke3 is pat}) 52.Kh2 Te4! met bruggetje op de e-lijn. 53.Tf7+ Ke3 en wint. Uiteraard moest ik hier wel even het pionneneindspel uitrekenen, maar het werd mij al snel duidelijk dat zwart gewoon oppositie heeft en ook behoudt. 50.Txf4+ Kxf4 51.Kg2 Kg4!


Stelling na 51…Kf4-g4!


Er volgde nog 52.Kg1 Kg3! En hier gaf wit het op, 0-1. Zwart heeft nog steeds oppositie. Na 53.Kf1 Kf3 54.Ke1 e2 55.Kd2 Kf2 promoveert zwart. Overigens wint zwart ook met 51…Kf4-e4 (i.p.v. Kg4), want ook dan heb ik (schuine) oppositie. 52.Kf1 Kd3 53.Ke1 e2 54.Kf2 Kd2 met promotie en winst.


Hoewel ik sneller had kunnen winnen was het toch een mooie en leerzame partij, waar ik tevreden op terugkijk! De wedstrijd eindigde in een 7,5 – 0,5 overwinning voor het Schaakhuis, een vreselijke afstraffing voor de Sliedrechtenaren…


Gerard Milort, 7 november 2016