Verslag 21 maart


Externe

Het eerste speelde thuis tegen het eerste van Botwinnik. Zij strijden nog voor promotie, terwijl wij al zo goed als zeker veilig zijn. Gerard Milort is helaas niet meer speelgerechtigd. Dat is wel een aderlating.


Bord 5

Peter kreeg niet een wilde open stelling, maar een degelijk positionele partij. Daar is hij een stuk minder goed in. Een toren van de tegenstander drong binnen op de 7e rij. Samen met een ver opgerukte pion besliste die de partij. 0-1


Bord 4

Ton bood al snel remise aan, nadat de damevleugel helemaal vast geschoven was. Zijn tegenstander wou nog wel even door, maar zag even later het nutteloze er van in en bood zelf remise aan, in een stand waarvan ik dacht dat eerder Ton wat beter stond. Ton accepteerde meteen, daar zijn tegenstander 162 elo sterker was. ½-1½


Bord 3

Het wordt hoog tijd dat ik eens openingen ga bestuderen. Ik kwam weer eens matig uit de opening. Speel dan geen Scandinavisch, hoor ik sommigen denken. Maar die opening heeft tenminste het voordeel dat die minder vaak gespeeld wordt en daardoor vaak ook wat minder bekend. Ik vond dat ik er na 25 zetten nog redelijk uit was gekomen, maar wit mist hier toch een goede voortzetting.


Thom Beeren - HansStand na 25... gxf6


Hier geeft 26.d6 Td7 27.Te7 Td8 28.Txa7 al een groot voordeel. Hij zat echter in tijdnood en speelde 26.Te8+ Kg7 27.d6 Td7 28.Te7 Txe7 29.dxe7 Te2 30.Td7 Ik had zelf nog voldoende tijd, maar speelde teveel op zijn tijdnood.


30... f5? Ik wil met mijn koning naar f6 lopen om daarna met de toren op e7 te slaan. Maar ik heb geen haast. Ik had natuurlijk eerst de a-pion moeten opspelen. 31.Txa7 Kf6 32.Tb7 Txe7Wit kan hier rustig de torens ruilen. Door de slechte pionnenstructuur van zwart is dit eindspel gewonnen. Hij speelde het waarschijnlijk ook wel winnende 33.Txb6+. Een flink aantal zetten in tijdnood verder, mis ik een remise in de volgende stand:Stand na 45.a7


Na 45... f6 kan wit geen 46.Kh5 spelen vanwege 46... Txh2 mat. Er zit dan niet veel anders op dan de a-pion te geven, waarna het redelijk eenvoudig remise te houden moet zijn. Ik speelde echter 45... Kh7 waarna de koning naar binnen kwam en toen was er geen (tegen)houden meer aan. ½-2½


Bord 8

Dennis kwam veel te laat binnen, maar had die tijd snel ingelopen. En hij stond nog zeer goed ook. Maar toen overzag hij helaas een simpele combinatie. ½-3½


Bord 1

Bart haalde een half punt tegen een tegenstander waarvan de rating niet bekend is. Ik geloof niet dat de balans ergens verstoord was. 1-4


Bord 6

Cor behaalde een fraaie overwinning tegen een 1902 speler. 2-4


Bord 7

Aat moest winnen om een 4-4 uitslag levend te houden. Helaas zat de stelling muurvast en geen van beide spelers kon nog iets proberen. 2½-4½


Bord 2

Sherief speelde wederom een wilde variant. Op zet 5 offerde hij al een pion. Dubieus, maar het kost de tegenstander veel tijd om niet de fout in te gaan.


Stand na 15... c7-c5


Zwart staat 2 pionnen voor, maar de computer waardeert juist wit ruim voor. Maar dan moet nog wel de juiste zet gespeeld worden. De koning moet van de e-lijn. 16.O-O-O cxd4 17.Lg5 f6 18.Tde1 fxg5.Hier is het nog extremer. Er is echt maar één goede zet. 19.Txe7+ of 19.Txg5 leiden tot remise. Sherief vindt die enige zet, waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom die 4 punten meer scoort . 19.f6 De5 20.Txe5 dxe5 21.Lb5+? Er is nog hoop, ook Sherief maakt wel eens een fout. 21.Txg5 was noodzakelijk. 21... Ld7 22.Lxd7+ Kxd7 23.fxg7 Tg8 24.Df7+ Le7.25.De6? Nu de loper niet meer gepend staat, kan Txg5 niet meer. Zwart hoeft maar Kc7 te spelen en de stand is gelijk. 25... Ld7? De waardering schiet ineens naar +8,3. Maar dan moet wit wel 26.Tf1 spelen. 26.Txg5 Pg6 27.h4 (Weer gelijk; Tf5 was beter) Tab8 28.h5 Pe7 29.Pd7 Tbe8 30.Tg3 Kc7 31.Tf3 Kb8 32.De6. Nu staat zwart zelfs iets beter na Pc8. 32... Lc7 33.Tf7 Ld8 34.Dd7 e4Na 35.Dxe8 Txe8 36.Tf8 Txf8 37.gxf8D+ is het uit. 35.Dxd4 Pc6 36.Dd6+ Ka8 37.Tf8 Pe7 38.Df4 Pd5Nog eenmaal vindt Sherief niet de beste zet. 39.Df7 (+18.5) of 39.Txe8 (+16.5). Sherief speelde 39.Txg8, hetgeen ook wel wint uiteindelijk. Na een flinke wandeling met zijn koning was wit niet meer te stuiten. De vrijpion op g7 verlamde de zwarte stukken en het was snel uit.


Interne


Gerard tegen Gerard


Gerard tegen Gerard (en Gerard heeft wit), dat kan op drie manieren voorkomen bij onze interne. GM tegen GW tegen GZ tegen GM en vice versa. GM (met wit) tegen GZ was al weer even geleden. Laatste keer was geloof dat ik mijn dame toen offerde voor mat, wat faalde op een tussenschaak. Geen mat, dame kwijt, en nooit meer terug gezien. Ook nu ontstond er een hevig gevecht om de koning, die deze keer beiden nog in het centrum stonden. GZ is duidelijk aan een goed seizoen bezig en is in vorm. Dat blijkt vooral uit zijn score in het 2e team in de externe, waar hij met 6 uit 6 de lijst aanvoert! Maar ook in de partij, want ik bereikte niet zo veel en had een klein foutje van hem nodig om wat beter te komen staan. Een misgreep aan het eind kostte hem een volle toren, en dat was te veel, toen was het meteen uit. Onder weg gebeurden er eerst nog wel wat interessante dingen. We komen er in na zet twaalf.


Gerard Milort – Gerard van der Zijden


Stelling na 12... e6-e5


Deze stelling is ontstaan uit een geweigerd dame gambiet met Lf4, waarin ik c4-c5 heb door geschoven. Helaas is mijn loper geruild op g3 via het sterke Ph5. Daar staat tegenover dat ik de halfopen h-lijn heb met druk op h6 als zwart rokeert, en ik heb nu druk op de e-lijn. Is zwart te vroeg met de opstoot e5, had hij eerst moeten rokeren voordat hij de stelling open gooit? En hoe dan, kort of lang rokeren? Ik weet het niet. Het leek goed, wat zwart deed. Ik had maar één kans hier, dacht ik, en dat is direct een tegenstoot met e4. Mijn dame staat immers op de e-lijn! Nemen op e5, of 13.Lf5 e4 14.Lxd7+ Lxd7 15.Pe5 vond ik minder aantrekkelijk. Wellicht had GZ de zet e4 onderschat, of zelfs helemaal niet zien aankomen? 13.e4!? Met het idee om na 13... exd4 brutaal 14.exd5 te spelen met de dreiging d6! Dat ziet er dreigend uit voor zwart. Toch had het wel gekund: 13... exd4 14.exd5 Pxc5! en de ondersteuning van d6 is weg. Als wit dan verder gaat met 15.Pxd4 komt sterk De5!!


Analyse na 15... Dc7-e5!!


De clou is natuurlijk 16.Dxe5 Pxd3+! gevolgd door Pxe5, met stukwinst, terwijl er ook gewoon Pxd3+ stukwinst dreigt. Uiteraard hadden we deze variant allebei niet gezien... Gerard Z vertrouwde het niet en sloeg op e4. 13... dxe4 14.Pxe4 exd4. Nu wel. Zwart hoeft niet bang te zijn voor 15.Pd6+ want hij loopt gewoon weg met Kf8, en dan hangt d6. 15.Pxd4 Kf8. Korte rokade zag er wat tricky uit met de open h-lijn van wit. In feite was ik zelf hier ook al Kf1 van plan. Maar Pf5 en slaan op e7 vond ik ook aantrekkelijk. 16.Pf5 Pe5! 17.Pxe7 Dxe7. En niet eerst 17... Pxd3+ 18.Dxd3 tussendoor en dan pas Dxe7, want dan kan wit 19.Dd6 spelen en dames ruilen, waarna er een wit paard op d6 komt. Wit heeft dan een sterk paard tegen een slechte loper voor zwart. Nu gaat dat niet. Zwart weet zich te bevrijden en staat klaar voor Lf5. Heel goed gespeeld van GZ, deze fase. De hele partij eigenlijk. 18.Lb1 (vooral niet 18.Pd6? Pxd3+) Lf5 19.Kf1. Ten onrechte vreesde ik 19.O-O h5 20.Pd6 Lxb1 21.Txb1 h4, want de zwarte aanval stelt niet zo veel voor en na het koelbloedige 22.Tfe1 staat wit volgens Fritz duidelijk beter.


Analyse na 22.Tf1-e1


Op direct 22... hxg3 komt nu 23.Dxe5, dus een zet als f6 (lelijk!) of Pg6 is nodig; waarna wit kan ruilen op e7 en h4 en dan op b7 slaan. In de partij kon ik na Kf1 mijn toren ia h4 in het spel brengen. Zwart ruikt nu op e4, en in plaats van dat ik een sterk paard heb en zwart de loper, zijn de rollen om gedraaid! 19... Lxe4 20.Pxe4 f6


Stelling na 20... f7-f6


Hier bood zwart remise aan. Ik had al even aan remise gedacht, omdat ik vond dat mijn voordeel verdwenen was. Met een (betere) zet als 20... Ta8-e8 had zwart de stelling in evenwicht kunnen houden. Maar nu zag dat de witte velden rond de koning (e6, f7, g6 en h7) toch wel flink verzwakt zijn, zeker door de laatste zet f6, dat ik met mijn loper die naar a2 kan weer op winst kan spelen. Eerst dameruil uit de weggaan, en dan a3 en b4 om La2 voor te bereiden. Terwijl ook nog f4 mogelijk is om het paard van e5 weg te jagen. Genoeg potentie om door te spelen. En er waren natuurlijk nog geen dertig zetten gedaan. 21.Dc2 Td8 22.Th4 g5 23.Te4 Df7 24.b4? Beter was hier 24.Tce1 om de druk op de e-lijn op te voeren. 24… Kg7 25.a3 Dh5 26.Kg1 Dg6. Fout zou hier 26... Pg4? zijn geweest.


Analyse na 26… Pe5-g4?


Dit faalt op 27.Txg4! Dxg4 28.Dg6+ Kf8 29.Dxf6+ en wit wint de toren terug en blijft een stuk voor. 26... g4 had wel gekund. De dame doet niet zo veel op g6. Ik had hier ook 27.f4 kunnen spelen, met een ingewikkelde afwikkeling, maar ik deed 27.Dc3 (al was De2 beter, controleert veld h5) Df7 28.Tce1 The8 29.Dc2 Kh8? Kf8 was beter, want dan staat Te8 gedekt door de koning. 30.De2 Toch. Er dreigt nu f4. Nodig was daarom 30... g4 31.f4 gxf3 ep 32.gxf3 Tg8 met ongeveer gelijke stelling. In tijdnood greep Gerard hier mis en speelde zijn paard weg. Dat kostte de toren op e8 en meteen ook de partij. 30... Pd7?? 31.Txe8+ en opgegeven, 1-0. Een jammerlijk einde van een sterk gespeelde partij van zwart! Maar wel een mooie revanche voor de blunder van mij van vorig jaar .


PS: Wel apart om het 1e team te zien spelen en zelf niet mee te doen. Het is nog maar de vraag of het geholpen zou hebben. Ik denk niet dat ik 1,5 punt had gehaald op de eerste twee borden! GM.