Verslag 24 oktober


Zaterdag viel het mij pas op dat ik het verslag nog niet gemaakt had. Ik heb het iets te druk met andere taken. Gelukkig nog tijdig ontdekt.


Externe

Het eerste speelde thuis tegen Scheve Toren 1. Op papier waren wij licht favoriet en bovendien hadden wij veel vertrouwen gekregen van onze winst in ronde 1.


Bord 1

Scheve Toren had een van de minder sterke spelers op bord 1 gezet. Wellicht een tactische opstelling. Evengoed had deze speler nog een elo van 1803. We komen er in bij zet 18.


Stelling na 18.Pc3-e4


De stelling was al niet best voor wit, maar dit maakt het te tactisch. En dat kan wit niet gebruiken, gezien de slechte stand van zijn stukken. Sherief hoeft niet eens na te denken om de juiste zet te spelen. Er is maar één zet die de dame niet verliest. Door tijdgebrek zal ik niet ingaan op varianten. Wit graaft met elke zet een dieper graf en Sherief speelt allemaal goede zetten. 18... Df5. 19.Pf2 Pc4 20.Dd3 Dxd3 21.Pxd3 Lxb5 22.Tc1 Pe3+ en wit geeft op. 1-0 voor RSCBP


Bord 5

Peter speelde een minder bekende variant van het Schots. Helaas wel bij zijn tegenstander en dan komt wit goed uit de opening.Hier is 11.Pd4 nog theorie met een gezond voordeel voor wit. Wit verraste echter met 11.Pxc7? Weg voordeel. 11... Kxc7 12.Lf4+ Kd8? Peter moet wel secuur spelen. 12... d6 was duidelijk beter. 13.c4 (vrij zinloos) Pge7 14.Tb1 Df6 15.Le3 Pf5 16.Lc5 (Lb6) Pfd4Hier was 16... Te8 de beste zet. Peter moet zo snel mogelijk ontwikkelen. De gespeelde zet geeft wit de gelegenheid tot stukwinst, maar wel moeilijk te zien. 17.Lxc6 Pxc6 17... Pe6 was iets beter, maar ook verloren. 18.Lb6+ Ke8 19.Te1+ Pd7 20.Lc6 is een van de winnende varianten, die de witspeler niet zag. 18.Te1? Kc7 De stand is weer gelijk. 19.Lb6+ Kb8 Zwart staat weer beter. 20.Tb3 Pe5? Waarom nou niet 20... d6 zodat de loper er uit kan? 21.c5 Pc4 22.Dd3 Pxb6 23.cxb6 en zwart staat gewonnen. De laatste 2 zetten staan niet genoteerd. Als ik het goed gezien heb, speelde Peter hier het afgrijselijke 23... d5. Wit antwoordde met 24.Dg3+ en Peter kon opgeven. Dat deed hij ook. 1-1


Bord 3

Bart offerde een pion en zag die nooit meer terug. Zijn tegenstander wist het tot winst uit te bouwen. Vreemd, want Bart had toch 1 elopunt meer. 1-2


Bord 4

Bij de partij van Cor heb ik geen aantekeningen gemaakt. Ik meen mij te herinneren dat het een positionele, vrij gelijk opgaande partij was, die blijkbaar zeer abrupt tot een einde kwam. Cor won in elk geval. 2-2


Bord 7

Ik had het de hele partij moeilijk, maar hield het wel binnen de remisemarge. In een potremise toren eindspel met een witte vrijpion op a7 en de witte toren op a8. Ik wist precies de gevaren, maar in tijdnood speel ik het eerste wat in mij opkwam en dat was een van de valkuilen. Een vreselijke beginnersfout. 2-3


Mijn tegenstander wilde analyseren. Hierdoor weet ik niet zeker in welke volgorde de overige 3 partijen eindigden.


Bord 6

Ton kreeg door het spelen van d3 en b3 een vreselijke druk op c2, vooral door de halfopen c-lijn. Ton kwam steeds slechter te staan, al schijnt hij volgens Floris (geloof ik) wel stukwinst over het hoofd gezien te hebben. Uiteindelijk bezweek Ton onder de druk. 2-4


Bord 2


Wie al een tijdje meeloopt in de Haagse Schaakkringen, zoals Bart, dan heb je al tig keer tegen de heer Kees Dekker van de Scheve Toren uit ‘Pisa’ gespeeld. En dan weet je ook dat hij een hele geduchte tegenstander is, die nog niet zo lang geleden dicht bij de 2200 Elo zat, en vorig jaar met 7 uit 8 topscorer was in de Promotieklasse! Geen wonder dat Bart graag met mij van bord wilde ruilen. Tig keer was wel weer even genoeg. Mijn laatste partij tegen Kees Dekker dateerde van seizoen 2013-2014, waarin ik hem (ook) met wit verschalkte met een kwaliteitsoffer is de opening! Zie daarvoor het verslag van 9 december 2013. Onze eerste partij ooit was in remise geëindigd. Nu trof ik de heer Dekker opnieuw, en ook nu met wit. Drie keer is scheepsrecht, en al maakte ik mij wel enige zorgen vooraf, tijdens de partij bleek al gauw dat mijn tegenstander zich nog meer zorgen maakte. Hij was niet helemaal zichzelf en kwam niet tot zijn beste schaak. Ikzelf mocht, zeker achteraf, niet klagen en heb goed gespeeld. Gestimuleerd door de training van IM Jop Delemarre speelde ik iets anders dan eerder tegen hem en dan ik gewend ben. Een opzet die lijkt op een opening en stelling uit de training van FM George Ketzetsis van het Schaakhuis, die we hadden bestudeert. Trainen met een IM of een FM helpt wel, ook al heet je zelf GM!


GM - Kees Dekker (2081), 24-10-2016


Stelling na 9... d5-d4?!


Deze opstoot berust op een misverstand van zwart. Hij meende dat ik nu eerst 10.Lxc6+ dxc6 moest ruilen, voordat ik Pxd4 kon spelen. Dan zou het pionoffer wel goed geweest zijn. Maar dat is niet zo, ik kan de pion gewoon direct nemen en sta dan gewoon een pion voor. 10.Pxd4 Ld7. Geeft zijn ongelijk meteen toe. Wit is niet bang voor 10... Pxd4 11.Dxd4 Lc5 12.De5+ Le6 13.Le3! (natuurlijk niet 13.O-O? vanwege Lxf2+ en Dxe5 met damewinst) en de zwarte loper staat gepend. Nu besluit ik tot stukkenruil, waar meteen 11.O-O ook goed was. 11.Pxc6 Lxc6 12.Lxc6 bxc6. Zwart heeft nu een tweede zwakte: een pion minder en een zwakte op c6. Wit gaat voor de winst. 13.O-O Lb4 14.Ld2 O-O 15.a3 Le7 16.e4!


Stelling na 16.e2-e4


Hiermee controleer ik ongeveer alle velden op de vijfde rij. Met Lf4 erbij heb ik ook veld e5. En na e4 heb ik vooral ook veld h5, zodat Dh5 en Pg4 niet mogelijk is. Als zwart geen aanval of tegenspel krijgt, is het eindspel voor hem verloren. 16... De5 17.De2 Tfd8 18.Lf4 De6 19.Tfd1 Dh3 20.Df1 De6 21.De2 Dh3 22.f3. Ik wil wel dame ruilen, maar ik wil natuurlijk geen zetherhaling.


Stelling na 22.f2-f3


Het witte plan is simpel. Pion c6 is zwak, dus toren op de c-lijn, paard of loper op het blokkadeveld c5, en druk op de a- en c-pion opvoeren. Op Lc5+ komt gewoon Le3. 22... h5 23.Le3 De6 24.Tac1 Pf6 25.Txd8+ Txd8


Stelling na 25... Ta8xd8


Zwart kiest er voor actief te blijven spelen en offert ook pion a7. Ik dacht dat meteen nemen nu tricky was wegens 26.Lxa7 c5, en mijn loper kan niet terug. Maar na 27.Db5! of ook Pa4 is er niets aan de hand. Zie bijvoorbeeld 27.Pa4 Ta8 28.Lxc5 Txa4 29.Lxe7 Dxe7 30.Tc8+ Pe8 31.Db5! met (stuk)winst.


Analyse na 31.De2-b5


Ik speelde echter eerst 26.Pa4 Pd7 en sloeg nu op a7 met 27.Lxa7?!


Stelling na 27.Lxa7


Nu had zwart wel met 27... Ta8 lastig kunnen worden, omdat na het geplande 28.Pc5 niet Pxc5 (Lxc5 volgt, maar het geniepige 28... Dh6!! En door de tussenaanval op Tc1 verlies ik dan de loper op a7.


Analyse na 28... De6-h6


Gelukkig ontging mijn tegenstander deze variant en speelde hij het ogenschijnlijk ook gevaarlijke 27... Db3 28.Pc5 Lxc5 29.Lxc5 Pe5 30.Kg2 Pd3 31.Tc3 Db5


Stelling na 31... Db3-b5


Dit ziet er gevaarlijk uit vanwege de dreiging Pf4+ met damewinst (gxf4 Dxe2+). Maar met 32.Kf1 kan ik het eenvoudig dekken en verhinderen. Op 32... Pxc5 volgt 33.Dxb5 cxb5 34.Txc5, zodat ik geen stuk verlies. Ik dacht echter dat ik mij ook anders kon redden. Dat lukte ook, maar het nog wel een beetje mis kunnen gaan. 32.Dd2? Lijkt goed, want het paard staat nu gepend en er dreigt ook mat achter de paaltjes. Daarom speelde zwart h6, waarna ik met b4 de zaak weer kon dekken en redden. Maar hier kon de zet 32... Pf4+ schaak wel! Na 33.Dxf4 volgt Dxb2+ gevolgd door Dxc3! met kwaliteitswinst.


Analyse na 34... Db2xc3


Dan had ik nog een zware pijp moeten roken. Gelukkig waren we al in de tijdnoodfase beland. Nu kwam na 32.Dd2? h6? 33.b4 Pf4+? 34.Dxf4 De2+ 35.Lf2 Td2 (ook Td1 helpt niet, want na 36.g4 loopt de witte koning gewoon naar g3) 36.De3 en zwart gaf het op. Een mooie overwinning. 3-4Slotstelling na 36.Df4-e3


Bord 8

Dennis had een wilde partij. Hij had wel een pion gewonnen, maar zijn koning stond op de tocht. Ik meende zelfs gezien te hebben dat zijn tegenstander het af had kunnen maken, maar die variant kwam niet op het bord. Ik zal het wel verkeerd gezien hebben. Ondanks de tijdnood, verdedigde zwart zich goed en won in het eindspel zelfs materiaal. Toen had Dennis geen winstkansen meer en was remise het hoogst haalbare. 3½-4½


Naschrift GM:

Helaas verloor het team onnodig, want het had ook 4½-3½ voor ons kunnen zijn, of 4-4 gelijk! Volgende ronde, op 12 december, hebben we weer een zware opgave, tegen promotie kandidaat Promotie 2. Hopelijk hebben we dan weer wat meer geluk!


Interne

Daar heb ik nauwelijks naar gekeken, dus voornamelijk alleen de uitslagen:


Gerard van der Zijden kwam 2 pionnen achter te staan tegen Ruut. Die koos, gezien zijn tijdnood, eieren voor zijn geld en bood remise aan. Dat werd aangenomen.


Martin de Groot - Evert 1-0

Martin van Velzen - Herman rem

Aat - Gerard Werkhoven rem


Aanstaande maandag zal het rustig zijn. Het 2e speelt uit tegen BF/Wassenaar. Hopelijk wordt het toch nog gezellig.


Hans.