Verslag 30 mei


Dit is de partij van Ton tegen mij, gespeeld op 30 mei; een hele Ton tegen, dat gaat zwaar wegen ; nog zwaarder dan de regen, en die gaat ook voorbij…


Ton vd Zijden – Gerard Milort


Vlak voor de wedstrijd zag ik dat Ton nog even snel een eerdere partij tussen ons aan het bekijken en naspelen was. Ik was net te laat om te zien hoe de opening verliep, dus ik stond al achter voor de partij begonnen was… Vanuit de Pirc of Joegoslavische verdediging ontstond onderstaande stelling, waarin de te verwachten zetten f4 van wit en e5 van zwart nog even achterwege gebleven zijn.


Stelling na 10.c2-c4


Wit heeft zojuist c2-c4 gespeeld, dus zwart moet nu besluiten of hij op c3 en passant wil slaan of niet. Als ik dat niet doe, dan speelt wit d5 en gooit hij het centrum dicht. In deze stelling kies ik liever voor half-openheid en druk over de b-lijn. Daarom ik sla op c3, ook al kan wit dan zijn paard ontwikkelen. 10… bxc3 ep 11.bxc3!? Anders wordt b2 erg zwak en op c3 ondersteunt hij pion d4. Altijd naar het centrum toeslaan, zeg maar. Maar nu zijn de witte velden op de diagonaal a6-f1 verzwakt is Pe2 enigszins kwetsbaar. Zwart kan nu eerst Pgf6 spelen met aanval op e4, maar dat lokt f3 en Le3 uit, terwijl Lg7 geblokkeerd wordt. Daarom speel ik direct 11… La6 12.Pd2 c5 Ondermijnd het witte centrum, mede dankzij de loper op g7. 13.Lc4 Dc8.


Stelling na 13… Dd8-c8


De strijd om de witte velden gaat verder, zeker nu wit geen De2 of Db3 kan spelen. 14.Lax6 Dxa6 15.0-0 Pgf6 (eindelijk mag het paard naar buiten) 16.Te1 0-0 17.Pg3 e5.


Stelling na17… e7-e5


Zwart moet snel zijn om het centrum aan te tasten, voordat wit het dicht gooit met d5 en c4. Nu kan zwart op 18.d5 zelf c4 spelen, gevolgd door Pc5 (en Pd3!). Als wit slaat op e5 of c5 komt er een paard voor terug. Dat is ook geen pretje. Ton handhaaft daarom de spanning en probeert via dameruil de druk te verminderen. De stelling is lastig en een zet als 18.Pf3 is de beste mogelijkheid als je geen d5 wilt spelen, wat echter wel de beste zet is. Na dameruil blijken de witte stukken niet goed samen te werken en de zwarte wel, terwijl zwart ook meer ruimte en aanknopingspunten heeft. Vooral de (s)loper op g7 wordt erg sterk. De computer schiet meteen van -0,2 naar -1,4 na het gespeelde De2. 18.De2 Dxe2 19.Pxe2 cxd4 (iets beter is exd4 20.cxd4 Tfe8) 20.cxd4 exd4 21.La3 Pc5.


Stelling na 21… Pd7-c5


Wit kan nu terugnemen op d4, maar dan komt er een slagwisseling die begint met 22.Pxd4 Pfxe4! 23.Pxe4 Lxd4! (niet Pxe4?! 24.Txe4 f5 25.Th4 Lf6 26.Tf4 Le5! 27.g3 met gelijk spel) 24.Tad1 Tb3 en zwart staat beter. Wit kan d6 ophalen, maar verliest a4 en blijft een pion achter in het eindspel. Maar dat was wel de beste keus. Het lijkt aantrekkelijk om nu met e5 het centrum open te breken. Maar na het koelbloedige antwoord van zwart is wit alleen maar verder van huis geraakt. 22.e5?! Pfd7! Nu is exd6 niet erg, want zwart dreigt d3! Met kwaliteitswinst, vanwege de dubbele aanval op Pe2 en Ta1 (door de loper op g7). 23.Pxd4 Pxe5 24.Tad1 Ped3.


Stelling na 24… Pe5-d3


Wit dreigt ook nu een kwaliteit te verliezen, want Te1 en Pd4 hangen, terwijl Te4 niet kan. Gelukkig voor wit heeft hij nog een tussenzet. 25.Pc6! Pxe1 26.Pxb8 Txb8! Niet Pxg2? 27.Lxc5! dxc5 (Txb8 28.Lxd6) 28.Pd7 Td8 29.Pe4!, en er dreigt zowel 30.Kxg2 met stukwinst, als 30.Pdf6+! Lxf6 31.Pxf6+ met kwalwinst (Zie analysediagram).


Analysediagram na 29.Pd2-e4


Ik twijfelde even over Pxg2, maar zag al snel dat Txb8 beter is, vanwege de volgende dreiging: 27.Txe1 Lc3!


Stelling na 27… Lg7-c3

Eindelijk komt de (s)loper uit zijn hok. En alweer met een lastige aanval, nu door een listige penning. Er dreigt Lxd2 en Tb1+ met mat op de onderste rij. Een zet als Td1 helpt dus niet. Maar Ton heeft een slinkse redding! Ziet u hoe wit materiaalverlies vooralsnog voorkomt? Ik zal even stoppen met schrijven, dan kunnen jullie rustig kijken . Ton speelde 28.Tb1! Txb1 29.Pxd1 en hij redde zijn beide stukken. Maar nu staat het paard heel ongelukkig op b1 en worden de witte stukken direct vastgezet en gedomineerd door zwart met 29… Lb4!


Stelling na 29…Lc3-b4!


Dreigt ook Pxa4. Na het gedwongen 30.Lxb4 axb4 31.a5 Kf8 komt zwart eerder bij veld b5 dan wit. De compensatie op de koningsvleugel komt te dan laat. 32.Kf1 Ke7 32.Kf1 Ke7 33.Ke3 Kd7 34.Ke3 Kc6 35.Kd4


Stelling na 35.Ke3-d4


Zwart moet nu wel doorgaan met Kb5, anders komt Kc4 en Kxb4. Wit mag pion d6 hebben, zolang hij niet te snel bij de rest van de pionnen op de koningsvleugel komt. Het zwarte plan is het paard van b1 eerst wegjagen of vangen, en dan pas met de b-pion gaan lopen! Zodat wit zijn paard niet kan offeren voor de b-pion en zwart als eerste een dame kan halen. En zwart is ruim op tijd. 35… Kb5 36.Kd5 f5 37.f3 Kxa5 38.Kxd6 Pd3 39.g4 fxg4 40.fxg4 Pf2 41.g5 Pe4+ 42.Ke5 Pxg5 43.Kf6?


Stelling na 43.Ke5-f6


De laatste kans om nog te vechten was 43.Pd2, waarna Ka4 44.Kf6 Ph3 45.Kg7 g5 46.Kxh7 g4 47.Kg6 Pg1 48.Kf5 Pf3 49.Pe4 Pxh2 50.Kf4 Kb3 alsnog wint voor zwart. Nu is het heel snel uit, want het paard op b1 wordt gevangen na 43… Pf3 (verhinder Pd2) 44.h3 Ka4 45.Kg7 Kb3 46.Kxh7 g5 47.Kh6 Kc2! 0-1


Slotstelling na 47… Kb3-c2


Het is duidelijk dat de b-pion gaat promoveren tot dame en dat de partij over is. En met dank aan broer Hans die van Sherief won (Hans: Ja, ga het vast verklappen.) is de strijd om het kampioenschap ineens weer helemaal open! Het wordt close… Sherief en ik willen los van de uitkomst van die strijd sowieso een tweekamp spelen deze zomer, al is het maar als training voor komend seizoen!


Sherief - Hans

Op 1.e4 besloot ik dit keer eens af te wijken van mijn normale voortzetting, om zo Sherief gelijk uit zijn eventuele voorbereiding te halen. Of ik er veel aan had valt te betwijfelen. Sherief lijkt in elke opening de druk er goed op te zetten.


1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Le7 5.c3 d6 6.cxd4 Pf6 7.Pc3 Pxe4 8.Pxe4 d5Hier had ik 9.Lb5 verwacht om mij een dubbelpion te bezorgen, maar de gespeelde zet is het sterkste. 9.Ld3 dxe4 10.Lxe4 Dd6 Een vreemde zet wellicht, maar als wit het paard slaat kan ik een dubbelpion voorkomen en bovendien haal ik Lf4 uit de stelling. 11.O-O Pb4 Die vindt de computer wat minder. Ik wil het paard op d5 hebben, waar het mij ijzersterk lijkt staan. 12.Te1 c6 13.De2 (De computer geeft de voorkeur aan Lg5.) Le6 14.b3 Pd5 15.Lb2 O-O 16.Pe5 Lf6 17.Tad1 Tad8 18.Dh5 g6Sherief wordt ongeduldig en besluit methode botte bijl te hanteren. 19.Pxg6? Geen goed plan met een loper op b2 die niet meedoet. 19... fxg6 20.Lxg6 hxg6 Eerst was ik het sterkere Td7 van plan, maar ik zag maar liefst 3 goede zetten in het verschiet, waarvan er 2 achteraf onjuist waren. 21.Dxg6+ Lg7 22.Txe6Hier had ik gedacht Pf4 of Te6 te kunnen spelen, met het idee na 23.Txd6 T/Pxg6 24.Txg6 terug te kunnen slaan met pion h6, die in de berekende variant echter al lang geslagen is. Gelukkig heb ik ook nog... 22... Df4 23.f3 Df5 24.Tde1 Dxg6 25.Txg6Hier kan al 25... Pf4. Het lijkt materiaal te winnen na 26.Tg4 Pd3, maar dan speelt wit 27.Td7 Tf7 28.La3. Wel win ik dan pion d4. 25... Tde8 26.Te4? Die is echt niet goed. 26... Txe4 27.fxe4 Pf4 en wit geeft op. Na 28.Tg4 Pd3 dreigt er stukwinst en mat. De eerste nederlaag van Sherief in de interne competitie. Zou hij last van zenuwen krijgen?


Martin van Velzen stond gelijk tegen Evert. Tenminste in tijd. De stand was erg in het voordeel van Martin. Evert had zijn toren op h8 laten insluiten. Alsof hij de rokade had gespeeld, maar vergeten was om ook zijn toren te verplaatsen. Martin won een stuk en ruilde daarna veel af en won.


Aat stond heel lang gelijk in stand tegen Han. Maar na een hoop manoeuvreren kwam Aat steeds beter te staan. Han had een achtergebleven pion en stukken die weinig ruimte hadden. Aat voerde de druk steeds meer op en won uiteindelijk materiaal.


Gerard van der Zijden was snel klaar met Herman. Die investeerde al snel 2 paarden voor toren en pion. Lijkt te kunnen want P(3) + P(3) = T(5) + pi(1). Dat hebben we als kind geleerd. Maar met de opkomst van sterke schaakprogramma’s bleek dat toch niet echt te kloppen. Veel programmeurs geven pionnen een waarde van 0,7 en ook de toren is iets minder waard. Zeker in het begin. Naarmate de partij vordert worden toren en pion steeds sterker. Nu was de ruil dus te vroeg en Gerard kreeg positioneel voordeel. Na nog een fout gaf Herman snel op.


Vorige week zou er les gegeven worden door Bart, maar door mijn afwezigheid deed iemand anders verslag en die vergat het te melden. Maar misschien was ik het ook vergeten. Met alleen Herman als ijverige leerling, was het maar goed dat Bart zich wederom ziek moest melden. Gerard Milort zou, als het goed was, voor Bart invallen, maar die kwam daar veel te laat voor binnen. Er is bij mijn weten geen nieuwe datum geprikt, dus voorlopig zullen we het bekende prutswerk blijven produceren.


Hans.