Verslag van 2 november 2020


Maandag 23 november mogen we de speelzaal weer in en kunnen we weer achter het bord verder spelen, uiteraard met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij het verslag van inmiddels drie weken geleden!


Toch nog 6 deelnemers afgelopen maandag. Op bord 1 de nummers één en twee uit de stand. Alexandr stond ergens in de analyse gewonnen. Gerard vertelt hieronder hoe het afliep.

GM: Het liep slecht af… Maar voor wie?! 😉


Ruut had het knap moeilijk tegen Jan. Dubbelpion, tegenstander het loperpaar, geen dubbelpion meer omdat Jan een van de pionnen gewonnen had en dan ook nog die verdomde tijdnood. Ik keek dan ook vreemd op toen ik een tijd later weer langs kwam en zag dat Ruut niet alleen de pion had terug gewonnen, maar Jan zat ook in tijdnood. Bovendien had Ruut een heel vervelende vrijpion. Het lukte Jan niet om die pion tegen te houden en hij gaf op. Toen ik Ruut feliciteerde kwam de aap uit de mouw. Jan had een half uur lang zijn klok niet meer ingedrukt, waarschijnlijk omdat hij niet op tijd wou winnen. Jan ziet Ruut echt als de nieuwe Johan Bal geloof ik. Ruut vond niet dat hij recht had op de winst en stelde remise voor. Jan accepteerde.


Han moest met wit tegen mij en ik had net een nieuw boekje. Dan wil je de eerste partij natuurlijk niet gelijk verliezen.


Han Feenstra – Hans van der Zijden


Stand na 27... Ke7-d7


Han had goed opgelet tijdens de lessen van GM en wist dat 2x achter elkaar zetten met hetzelfde stuk niet goed is. Dus speelde hij het stuk nog een 3de keer. De 3de keer was overigens wel een goede zet. (GM: Had je even niet opgelet tijdens de les Hans 😊…) Nadat ik ook wat mindere zetten had gespeeld, vooral in de opening (wanneer ga ik dat nu eens goed bestuderen?), waren we in dit remise eindspel beland. Ik dacht hier wel wat beter te staan vanwege de halfopen b-lijn met de achter gebleven pion, maar Han was goed bezig op de koningsvleugel. Ik was eventueel van plan om met mijn koning naar a2 te lopen, maar dat leek mij nu niet aan de orde. Het lijkt er op dat wit hier het beste niets kan doen, want na de volgende witte zet gaat de waardering een pion achteruit voor wit. 28.fxe6+ Txe6 29.Tcc2 Tbe8 30.Txe6 Txe6 31.Kf2


Stand na 31.Kf3-f2


Ik hoopte dat Han ook de laatste toren zou ruilen, want het pionneneindspel is gewonnen voor zwart, daar wit niets met zijn extra pion op de damevleugel kan beginnen. Zwart speelt dan dus eigenlijk met een pion meer. Na Kf2 vindt de computer het nu wel een goed plan om met de koning naar a2 te wandelen. Ik concentreerde me echter meer op de koningsvleugel. 31... Te4 Ik besefte al snel na deze zet dat dit niet het juiste plan was. Ik moet snel naar de b-lijn kunnen. omdat wit anders b3, cxb3, Tb2 kan spelen. 32.h3 a5? Het staat weer gelijk. Weliswaar kan wit nu geen b3 meer spelen, omdat ik na cxb3, Tb2 mijn pion kan dekken met a4, maar na de logische volgende zet van wit kan ik daar niets meer uitrichten met mijn koning. 33.a4 Te6 Han heeft weinig tijd over en speelt voornamelijk zijn toren heen en weer. 34.Td2 g5 35.Tc2 Ke7 36.Td2 Kf6 37.Tc2 Kg6 38.Td2 f5


Stand na 38…f7-f5


Dit is nog niet zo snel gewonnen ondanks de waardering van -1.42. Ik heb de computer lang laten rekenen en de waardering gaat niet verder omlaag voor wit. Het probleem voor wit is dat er maar een goede zet is en mij is niet duidelijk waarom. Het is 39.Kg2! Met de op een na beste zet Kf3 zakt de waardering naar -1.86 en de 3e zet Td2 is al -3.90. Wel snap ik waarom de zet die Han speelde niet goed is. 39.gxf5+? Door pionnen op e4 en g4 te houden, kan de koning niet binnendringen. De waardering schiet omlaag naar -5.48. De rest is niet zo moeilijk niet, al speel ik niet altijd optimaal. 39... Kxf5 40.Tc2 h5 41.Tc1 g4 42.hxg4+ hxg4 43.Tc2 Kf4 44.Td2 Th6 45.Kg2 g3 46.Kg1 Kf3 47.Tg2 Te6 48.Kh1


Stand na 48.Kg-h1


Hier stel ik het mat nog een paar zetten uit. Heel snel wint een wachtzet zoals 48... Te8, daar wit in zetdwang zit. Na 49.Kg1, Td2 of Tc2 is Te1 mat, na Tg1 is Th8 mat en bij elke andere torenzet gaat de toren verloren. Blijft over b3 of b4, maar dat is natuurlijk ook niets. 48... Te1+ 49.Tg1 Txg1+ (49... g2+ is iets geniepiger en een zet sneller. 50.Kh2 Txg1 51.Kxg1 Kg3 52.b3 cxb3 53.c4 b2 54.c5 b1T mat) 50.Kxg1 g2 en opgegeven.


Hopelijk volgende week nog meer leden, tot maandag, Hans.


Dan nog de partij van AM tegen GM in de strijd om de eerste plaats. Ik moest winnen om op gelijke hoogte te komen met Alexandr, die opnieuw een serieuze greep naar de macht doet. Door GM.


Alexandr Mityaev – Gerard Milort


1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d6 4.Pf3 Lg7 5.Lg5 (Konings-Indisch, Smyslov variant) h6 6.Lh4?! (Hier staat de loper slecht. Beter is ruilen op f6, of op de diagonaal blijven met Lf4 of Ld2) Lf5 7.Db3 Dc8 8.e4 g5! 9.Lg3 Ph5 10.0-0-0


Stelling na 10.0-0-0

Het gevolg van 6.Lh4 is dat deze loper geruild wordt, waarna wit een dubbelpion heeft en de controle over de zwarte velden kwijt is. Terwijl de koningsaanval over de (half) open h-lijn geen kracht heeft zolang zwart niet kort rokeert. Maar zwart moet nog verder ontwikkelen en zijn koning staat nog onveilig in het midden. 10…Pd7 11.Ld3 Lxd3 12.Txd3 e6 Waarschijnlijk is meteen a6 sterker. 13.Dc2 a6 14.Kb1 0-0 15.e4 Tb8 16.e5


Stelling na 16.e4-e5


Ik heb nog niet op g3 geslagen, want de loper doet daar niet veel, en intussen heb ik wel kort gerokeerd. Nu is Pxg3 gevaarlijk voor zwart, want met het slimme Dc2 kijkt wit zo naar veld h7 mijn koningstelling binnen. Na Pxg3 hxg3 dreigt er al Pxg5 hxg5 Te3 en Dh7 mat… Zwart staat intussen klaar voor b5, maar wit is eerst en breekt het centrum open met wat lijkt op een pion offer. Maar hoe kan ik die pion winnen dan?!

16…Pxg3! Toch niet bang zijn dus… 17.hxg3 f5 18.exf6 e.p. Pxf6 19.Te3 b5 20.cxb5 xb5 21.Dg6!?


Stelling na 21.Dc2-g6!?


Wit gaat er vol in. Is dat te vroeg of niet? Wit kon ook eerst Pe4 spelen, om b4 voor te zijn, en met dreiging op g5. 21…e5?! Eerst 21…b4 om Pc3 weg te jagen was beter geweest. Was ook mijn bedoeling, en dan Pg4 na. Maar ook na b4 is Pe4 sterk en staat wit beter. 22.dxe5? Gelukkig hapt wit iets te snel toe… Het sterke Txh6! wint meteen! Zie analysediagram:


Analysediagram na 22.Txh6!


Nu volgt op 22…De8 23.Dxg5 of zelfs 23.dxe5 en wit rolt de zwarte stelling op. Nu kon ik terugvechten met 22…Pg4 23.Pd5 De8


Stelling na 23…Dc8-e8


Noodgedwongen, want er dreigt nog steeds Txh6. Na deze afwikkeling blijft wit wel een (halve) pion voor en heeft zwart geen tegenaanval. Knokken voor remise is al wat mij nog rest… Tegen Alexandr, onze eindspel specialist, met een pion minder… Geen makkelijke opgave! Nu maar hopen dat het tijdnoodmonster uitkomst gaat bieden. 24.Dxe8 Txe8 25.Pxc7


Stelling na 25.Pd5-c7


Ik moest hier kiezen tussen 25…Tec7 26.exd6! Pxe3 27.fxe3 Td8 28.Td1 Tb6 met licht voordeel voor wit, maar die vrijpionnen leken me wel erg sterk. Ik hoopte iets meer kans te hebben met Pxe3, maar ook dan houdt wit een vrijpion over op de damevleugel, terwijl mijn koningspionnen niet echt een dreigende macht vormen. 25…Pxe3?! 26.Pxe8 Tfe8 27.fxe3 dxe5 (27…g4 28.Ph2 Txe5 29.Pxg4 Te6 30.e4 ±) 28.e4! Kf7 29.Tc1 g4 30.Tc7+ Te7 31.Txe7+ Ke7 32.Ph4


Stelling na 32.Pf3-h4


Het paard is veel sterker dan de loper en is op weg naar het mooie veld f5. De zwarte pionnen zijn zwak en dus een zorgenkindje. Mijn koning moet nu snel richting b-pion. Het is lopen langs de afgrond… 32…Kd7 33.Pf5 Lf8 34.Kc2 Kc6 35.Kb3(?) Niet het beste plan… h5 36.a4 Kb6!


Stelling na 36…Kc6-b6!


Als ik zelf op a4 ruil, dan komt wit naar voren met zijn koning en kan hij ongehinderd b4-b5 doorzetten. Als wit ruilt op b5 heb ik oppositie op de b-lijn! En belangrijk verschil! 37.axb5 Kxb5 38.Kc3 Lb4+ 39.Kd3 Lf8 40.Pe3 Kb4


Stelling na 40…Kb5-b4


Zwart heeft geen keus en moet bij de witte vrijpion blijven. Wit is op weg naar de h-pion, en als zijn koning ook nog bij mijn e-pion kan komen is het over en uit. Op precies één tempo weet ik dat te verhinderen. Maar het blijft uiterst tricky. 41.Pd5+ Kb3 42.Pf6 Lg7! 43.Pxh5 Lh8!


Stelling na 43…Lg7-h8!


De clou van de zwarte verdediging! Het paard staat nu opgesloten, en wit is in tempodwang. Het liefst zou wit nu passen en pas na Kxb2 zijn koning spelen nar c4, op weg naar d5 en pion e5. Maar wit moet een zet doen, en kan alleen maar met zijn koning lopen. Na 44.Ke3 Kxb2 (of Kc4!) is het remise. Maar wit vindt nog een laatste mogelijkheid om op winst te spelen, en dat was hem ook nog bijna gelukt ook!


Stelling na 44.Ph5-f4!!


Een prachtige zet, die ik uiteraard ook wel gezien en verwacht had. Maar ik moest wel…er was niets anders. Een mooie winstpoging van Alexandr die succes op had kunnen leveren! 44…exf4 45.gxf4 Lxb2! De loper moet buiten de keren en de koning moet zo snel mogelijk weer terug. 46.e5 Kb4 47.Ke4 Kc5 48.Kf5…


Stelling na 48.Ke4-f5


Hier dacht wit nog aan winnen, maar volgens Frits is het hier al remise, ook als wit eerste zelf g3 had gespeeld. De zwarte koning is op tijd terug om samen met de loper de pionnen tegen te houden. Op het juist moment kan zwart zijn loper voor twee pionnen geven en de derde pion blijven blokkeren door oppositie te houden. 48…g3 49.Ke6?! Achteraf dacht Alexandr dat hij hiermee de winst weggaf en dat Kg4 en Kxg3 wel zou winnen. Maar dat is niet zo, ook met drie pionnen is zwart op tijd terug met zijn koning. 49…Kd4 50.Kf5 Ke3 51.e6 La3 52.Ke5 Kf2 53.f5 Lb2+ 54.Kd6 Kxg2 55.e7 La3+ 56.Kd7 Lxe7 57.Kxe7 Kh2 58.f6 g2 59.f7 g1D 60.f8D Dc5+ 61.Kf7 Dxf8+ 62.Kxf8 en remise ½-½. Een heroïsch gevecht met een mooi einde en terechte uitslag ( al denkt niet iedereen daar zo over… 😉 ).


Groet, Gerard Milort