Verslag van 22 juni 2020

Door Hans

 

We waren met 10 man en daar rolden een paar leuke paringen uit. Ton was al snel klaar na een foutje van zij

G. Werkhoven - A.Q. van der Zijden

 

Stelling na de 17e zet van wit

 

n kant, maar wel zo sportief om zijn eigen partij te analyseren.

 

In deze ongeveer gelijke stelling moet zwart oppassen met zijn dame, als het paard de d-lijn verlaat en wit een zet later Lxh7+ speelt kan de dame vallen. Zetten als Dc8 of Dc7 zijn het overwegen waard. 17... Lg5?? Nadat ik met La4 de toren naar d2 gestuurd heb, meende ik op deze manier wat stukken te kunnen ruilen om de druk te verlichten. Maar de zet is slecht. 18.Pxe6??

 

 

Maar niet vanwege deze zet. Met Pf3 wint wit de dame veel goedkoper.18... Pxe6?? Onbegrijpelijk, met enig nadenken had ik 18.Txe6 gevonden. Het paard had ik met opzet naar f8 gebracht om Lxh7 voor te zijn. Op 19.Lc4 volgt Ld7 20.Lxe6

fxe6 en na 19.Lxh7 Pxh7 20.Txd8 Lxd8 (zie diagram),

 

Analysediagram

 

heeft wit teveel betaald voor de dame.* 19.Lxh7+ Kxh7 20.Txd8 Pxf4?? Het was al uit na 20... Taxd8 21.Lxg5 Pxg5 22.Dh5+ 21.De4+ Maar na deze zet kunnen de stukken terug in de doos. Partijen van een uur zijn aan mij niet besteed.

 

*  Noot GM: In het analysediagram van Ton heeft Wit vanwege Pxh7 geen schaak meer op e4, waardoor de (drie) dubbele aanval met de dame op koning, toren en loper sterk ontkracht is. Te meer daar de toren op e6 nu veld c6 dekt, zodat ook nu De4 met dubbele aanval op La4 en Ta8 geen stuk terugwint wegens Lc6 met dubbele dek!

 

Broer Gerard deed het wat beter tegen Robert. Hij kwam in ieder geval een pion voor en wikkelde af naar een waarschijnlijk gewonnen lopereindspel. Helaas deed hij 2 geplande zetten in de verkeerde volgorde en dat kostte hem zijn pion voorsprong. Daarna werd er snel remise overeen gekomen.

 

Ruut had een lastige paring, maar had daardoor niet veel te verliezen tegen Alexandr. Hij probeerde wederom weer een van zijn inmiddels befaamde verkeerde stukoffers, waardoor Alexandr ineens mat kon gaan dreigen op de h-lijn. Hierdoor werkte het offer niet en verloor Ruut.

 

Gerard Milort had een anti Cor Groen opstelling op het bord weten te toveren. Hij verteld er vast meer over hier onder.

 

De Anti Groen Defense (or Attack)

 

Stelling na 9.g2-g4

 

In het Konings-Indisch is het zwarte plan vaak f5 spelen, in combinatie met (eerst) Ph5 en Pf4. Wit kiest er voor om vroeg veld g4 af te pakken met h3 zodat, de loper op e3 kan blijven staan, en speelt snel g4 om ook het paard van h5 af te houden, en de breekzet f5 te bemoeilijken. 9…a6 10.Dd2 Tb8 11.Lh6 b5!

 

Stelling na 11…b7-b5

 

Terwijl wit voor de koningsaanval, zoals hij dat in de Sämisch variant vaker doet, kiest gaat zwart voor tegenspel op de damevleugel. Soms wacht zwart tot wit lang heeft gerokeerd, maar nu kan het ook al. Weliswaar is het een pionoffer, omdat wit kan verhinderen dat e4 valt, maar zwart komt dan beter te staan door de open lijnen en de activiteit van zijn stukken. Dat gebeurde in de partij. Dat was mijn eigen schuld. Het plan met Dd2 en Lh2 is in deze stelling namelijk helemaal geen goed plan. Het is geen Sämisch, maar Nabokov (Nobakov?!) of Kazakh of zo iets…

Het juiste plan voor wit is om b5 met c5 te beantwoorden, waarvoor de loper op e3 had mogen blijven staan. En de dame hoort hier niet op d2 maar op c2 of e2, om e4 te kunnen (over)dekken. Veld d2 is voor het paard van f3, dat weg moet om f3 mogelijk te maken. Ik verviel in een oude fout, zoals ze bij de training in het Schaakhuis altijd zeggen: ik speelde weer eens op de ‘verkeerde vleugel’…! Op koningsaanval in plaats van eindspelvoordeel op de damevleugel. 12.Lxg7 Kxg7 13.g5 Ph5 14.cxb5 axb5. 16.a4 Ld7 17.Pg1?!

 

Stelling na 17.Pf3-g1?!

 

Even de balans op maken van de pionwinst ten koste van de stelling… Als ik nou kort gerokeerd had, kon ik bogen op een eindspelvoordeel op de damevleugel. Van een koningsaanval is nog niet veel terecht gekomen. De zwarte koning staat zelfs een stuk veiliger dan de mijne. Zwart heeft zijn stukken allemaal ontwikkeld en staat klaar voor f6 of f5. Zijn paard staat mooi op f4, het ideale veld vanuit de KID. Wit staat ineens slecht ontwikkeld en met een onveilige koning in het midden. Eigen schuld weer, ik had nog steeds (eerder al) lang kunnen rokeren met gelijk spel. Ik had ook nog overzien dat nu Pg2+ mogelijk is… De beste voortzetting voor zwart is snel de f-lijn openen, met f5 of (beter?!) f6. Wat Cor heeft tot nu toe heel sterk gespeeld, maar wat hij nu doet is daarentegen strategisch niet zo’n goed plan. Hij opent het centrum met de breekzet c7-c6, waarmee ik veld d5 krijg en pion d6 verzwakt is. Dat geeft mij straks weer tegenspel. 17…c6 18.dxc6 Lxc6 19.Pge2 Pg2+ 20.Kf1 Ph4! Ook van te voren gemist, nu dreigt er ook nog Pf3 gevolgd door Pd4, helemaal als de f-lijn zo open komt. Ik moet nu als een speer naar de d-lijn. 21.Td1 Lxb5 22.axb5 Tb6?!

 

Stelling na 22…Tb8-b6

 

Lijkt een voor de hand liggende zet, maar de toren is daar ook een aanvalsobject, voor zowel mijn paard als mijn dame. Zwart had hier met het niet zo voor de hand liggende 22…Pc8! voordeel kunnen behouden. Het paard op c8 dekt d6 en veld b6, en geeft de dame doorkijk naar f6, g5 en h4. Op mijn vorige zet lek terugnemen met het paard op b5 wellicht logischer, vanwege de pionnenstructuur, maar in dit geval was het beter om velden te controleren: veld c6 en d5. Op 22.Pxb5 was d5! een sterk antwoord geweest. Nu moet zwart opletten dat zijn paard op h4 straks nog velden heeft als mijn dame op g3 komt. 23.De3 f6 24.Pg1?! Een ezel in het algemeen…

 

Stelling na 24.Pe2-g1?!

 

Beter was gewoon 24.gxf6+ Txf6 25.Dg3 (Dg5 Pf3) Pf3 26.Td3 Pd4 27.Pxd4 exd4 28.Txd4 met +2 voordeel voor wit. In deze stelling stelde Alexandr na afloop Pg8 voor, met het doel om geen dameruil toe te staan na slaan op g5 zoals in de partij gebeurde. Dat leek inderdaad sterk, maar de engine prefereert 24…f5! als antwoord. Dan staat zwart wat beter, anders toch wit. 24…fxg5 25.Dxg5 Pg8 26.Dxd8 Txd8  27.Ke2 Pf6 28.Pf3 Pxf3 29.Kxf3 Tf8 30.Ke3 Ph5 31.Ta1 Pf4 32.Ta7+ Kg8 33.h4?!

 

Stelling na 33.h3-h4?!

 

Het was niet nodig deze pion gedekt te houden, dit is tempoverlies, want ook na Pg2+ staat h4 aangevallen. Ik had meteen Tha1 kunnen spelen of direct Ta6, wat het winstplan is. En tevens de bedoeling van terugslaan op b5 met de a-pion in plaats van met het paard, de open a-lijn bezetten om binnen te dringen. Dat is dan wel weer gelukt. 33…Pg2+ 34.Ke2 Pf4+ 35.Kd2 Pe6 36.Tf1 Tf3 37.Ta6 Tb8 38.Txd6 Pd4 39.b6 Tf7 40.Pd5 Pb3+ 41.Ke3 Pd4 42.f4!

 

Stelling na 42.f2-f4

 

42…Pb5 43.Td7 (grapje, op Txd7 komt 44.Pf6+ en Pxd7) exf4+ 44.Txf4 Txf4 45.Kxf4 Tf8+ 46.Kg5! 1-0.

 

Slotstelling na 46.Kf4-g5

 

Zwart is machteloos tegen het binnendringen met matdreigingen en het doorlopen van de vrije b-pion en gaf het hier op. Leuke en leerzame partij, Cor, (ook voor mij) ondanks (of wellicht dankzij) de vele foutjes, lijkt me!

Groet, Gerard M.

 

Hans vervolgt nu zijn speurtocht weer langs de borden met…

 

 

En als je nu niet hoeft?

 

Han en ik speelden een weinig spectaculaire partij, maar toch was ik er wel tevreden over. Ik maakte geen grote fouten en speelde heel vaak de eerst of tweede keus van de computer. De eindstand is nog wel een diagram waard.

 

Stand na 26... Pg4

 

Er is niets te doen tegen Pxe3 of Pxh2 mat. Han kan het hooguit wat uitstellen met een paar schaakjes.

 

Volgende week is er toch nog een competitieronde. Ditmaal wel de laatste. De weken daarop nog snelschaken en/of een simultaan. Meer daarover in het volgende verslag, of hier, als Gerard het zeker weet en het hier aanpast.

 

Hans.