Verslag van 6 mei 2019

Door Hans

 

Gerard Werkhoven leek, na een moeizame start, best een redelijk stand te krijgen in het eindspel. Oké, hij had een slechte loper tegen een paard, maar hij had wel een vrijpion. Alexandr’s paard kon echter toveren en wist de ene na de andere pion te snoepen. Voordat nummer 3 er af ging, gaf Gerard het maar op.

 

Aat had zichzelf in moeilijkheden gebracht, na agressief van John. Een eerder voordeel voor zwart was al weer aardig verwaterd, maar wat moet wit doen tegen de vork?

 

Stand na 23... f5-f4

 

Wit kan de schade beperkt houden met 24.Dg2 g4 25.Pe4 fxe3 26.Pxf6+ Txf6 27.Dxg4+ (-0.62). Aat speelde echter 24.Te4 en verloor 5 zetten later.

 

Partij tegen Ton van maandag 6 mei jl. (commentaar Gerard Milort)

Altijd weer leuk om tegen Ton te spelen, en altijd ook wel een beetje riskant. Op zet twee al verrast worden in de opening is dan op zich eigenlijk ook geen verrassing. Na de zetten 1.d4 c5 2.d5 (tot zo ver nog voorbereid) mocht ik na 2... f5!? al meteen in de denktank 😊. Al had ik het wel kunnen weten, want ik zag Ton dat recent ook doen in de teamwedstrijd, en hij had mij ook verteld van een potje tegen Theo van Oorwous die deze theoretische zijtak wel goed kende en snel won. Ik stelde mijzelf natuurlijk wel de vraag of ik nu -net als tegen het Hollands- meteen 3.e4 moest spelen. Dat ken ik echter niet zo goed, en Ton waarschijnlijk wel. Klopte achteraf, want dat was wat Theo tegen hem speelde. Ik koos voor een meer positionele aanpak en niet voor de tactische verwikkelingen. Niet onverstandig tegen Ton als je de theorie niet goed beheerst. Net zoals tegen het Hollands speelt wit hier op de witte velden en op de zwaktes van e6 en eventueel g6. Na negen zetten stond het zo:

 

Gerard Milort - Ton van der Zijden

 

Stelling na 9.h2-h4

 

Nu lijkt het alsof er snel h5 dreigt, en misschien is dat ook wel zo. Als ik zelf zwart heb en in de Pirc of het Konings-Indisch g6 en Lg7 heb gespeeld, is het altijd verleidelijk om de zet h4 te beantwoorden met h5. Dan kan wit dat voorlopig niet zelf spelen. De computer vindt de tegenzet h5 echter meestal niet nodig of zelfs niet goed. Zo ook hier. Ton laat zich wel verleiden tot 9... h5, al is dat wel een verzwakking van pion g6. De partij ging daarna verder met 10.Ph3 Pc7 11.Lh6 Ld7 12.Dg7 De8

 

Stelling na 12... Dd8-e8

 

Nu lijkt 13.Pf4 aantrekkelijk, maar na 13... Kh7 14.Lxg7 Kxg7 dreigt er toch iets als Ph7, en de witte dame is dan in de problemen. Met Pf4 wordt de terugweg van de dame afgesloten. Daarom ruil ik meteen op g7. Zie bv. 13.Pf4 Ph7 (beter dan Kh7) 14.Dxg6 Dxg6 15.Pxg6 Lxh6 16.Pxf8 Txf8 17.e3 Pf6 en zwart heeft twee stukken voor de toren en de pion, maar staat wel iets beter! Zijn twee stukken wegen net wat zwaarder. Zie diagram.

 

Analyse na 17... Ph7-f6

 

Na 13.Pf4 Kh7 14.Lf3 Ph7 15.Lxg7 Kxg7 16.Pxh5+ Kh8 17.Dh6 gxh5 18.Lxh5 Tf7 (wat anders?) 19.Lxf7 Dxf7 20.O-O-O staat wit echter beter, want de twee extra pionnen op de koningsvleugel compenseren nu de twee stukken tegen de toren. Met de dames nog op het bord heeft wit ook nog aanvalskracht.

 

Analyse na 20.O-O-O

 

De partij ging na 12... De8 verder met 13.Lxg7 Kxg7 14.O-O Ook hier geldt dat 14.Pf4 weinig zin heeft, want na opnieuw 14... Ph7 15.Pxh5+ Kh8 16.Dh6 gxh5 (17.Lf3 Tf6 18.Dxh5 Dxh5 19.Lxh5) staat wit een stuk achter tegen twee pionnen zonder aanval. Wit moet daarom e5 toelaten, en dan de pijlen richten op de (ook witte) velden e6 en d5. 14... e5 15.dxe6 ep Pxe6 16.Dd2 Lc6

 

 

Stelling na 16... Ld7-c6

 

Moeilijke keuze nu, sla je hier nu wel of niet op d6? Als ik dat doe win ik weliswaar een pion, maar zwart krijgt snel heel actief stukkenspel en staat dan zeker niet slechter, vermoedde ik. Volgens Fritz kon het wel, maar dan moet je wel als een computer kunnen spelen. Na 17.Dxd6 Lxg2 (niet meteen Td8 vanwege 18.Lxc6! en na dameruil heeft zwart onvoldoende compensatie voor de pion) 18.Kxg2 Td8 19.De5 Td2! (19…Dc6+ 20.Pd5!) 20.b3 Pd4 en zwart heeft aardig tegenspel (zie diagram).

 

Analyse na 20... Pd4

 

Ik houd niet zo van vrijwillig verdedigen en kies er liever voor om zelf een pion te investeren voor actief stukkenspel. Daarom ging ik verder met ontwikkelen en mijn stukken activeren en verbeteren. Dan komt materiaalwinst ‘vanzelf’. 17.Pd5 Dd7 De computer adviseert 17... Lxd5 18.cxd5 Pc7, om zo het lastige en sterke paard van d5 te elimineren, ten koste van de witveldige loper, dat dan weer wel. Met het paard op d5 slaan leidt immers tot een vork (met cxd5) en stukverlies. 18.Tad1 Tad8 19.Dc3!

 

Stelling na 19.Dd2-c3!

 

Het is belangrijk dat het paard op f6 nu gepend staat. Als zwart nu Lxd5 speelt kan ik met de loper terugnemen, zonder dat deze geruild kan worden. Zwart kan wel iets als Pc7 proberen, of zelfs b5 spelen. En natuurlijk de partijvoortzetting: 19... Pd4 20.Phf4! Dekt pion én veld e2. Vooral niet het onschuldige 20.e3?? vanwege het schuldige 20... Pe2+ met damewinst! 20... 4 21.Lxe4! fxe4

 

Stelling na 21... f5xe4

 

22.Txd4!! Een voor de hand liggend maar toch fraai (Russisch) kwaliteitsoffer. Wit had ook ‘gewoon’ e3 kunnen spelen, met stukwinst. Zo lijkt het. Op het eerste gezicht. Hier had Ton op gehoopt. Na 22.e3 Lxd5 23.cxd5 Txf4! 24.gxf4 Dg4+ 25.Kh2 Dxh4+ 26.Kg2 Dg4+ en eeuwig schaak. Of 23.Pxd5 Tf3! -pent de e-pion- waarna toch ook Txd4 moet. Dan maar beter ineens! 22... cxd4 23.Dxd4+ Kh6 24.Dxe4 Df5 25.De3 Kh7

 

Stelling na 24... Dd7-f5

 

Uiteraard wil zwart graag dames ruilen. Maar misschien was 24... Tf5 beter, althans wel voorzichtiger, want nu is de 7de rij vrij. Wit kan nu kiezen uit drie aantrekkelijke kandidaat-zetten. Pe6; Pe7 en De7. Als eerste leek me 25.Pe6 de minste zet vanwege Tfe8 met penning. Ik had niet gezien dat het grappige 26.Pe7!! dan alsnog de kwaliteit wint (Txe7 27.Pg5+ en 28.Dxe7). Pe7 leek me daarom eerst ook niet de beste, dus ik stak wat tijd in 25.De7+ Df7 26.Pf6+ Kh8 en kon hier verder niets vinden. Wel was 26.Dxf7 Txf7 27.Pe6 mogelijk, wat ook een kwal wint vanwege 27…Te8 28.Pg5+ (daar is ie weer) en Pxf7. Met makkelijke winst. Dit was wellicht het beste en makkelijkste geweest. Het partijvervolg was echter even effectief en ook leuk. 26.Pe7 De4 27.Dxe4 Lxe4 28.Pe6

 

Stelling na 28.Pf4-e6

 

Dan toch de paardvork, een mooi gezicht, zo samen. Ondanks dat zwart met Te8 twee paarden kan aanvallen, raakt hij een kwaliteit achter, want bij hem staan er twee torens aangevallen, en het paard kan weer ontsnappen van d8. 28... Tfe8 29.Pxd8 Txe7 30.Td1 Tc7 31.b3 Td7 32.Pe6

 

Stelling na 32.Pd8-e6

 

Daar is het paard weer terug op e6. En weer dreigt er Pg5+ met stukwinst. Maar dat niet alleen… 😊 32... Lc2 33.Td2 Lb1? 34.Pf8+

 

Slotstelling na 34.Pe6-f8+

 

Hier gaf zwart het op. Hij verliest zijn toren zonder dat hij het paard er voor terugkrijgt. 1-0. Een leuke partij vind ik zelf en thematisch gespeeld op de witte velden die de zwakke punten vormden in de zwarte stelling. En ik heb me niet laten verleiden tot riskante pionwinsten of passieve zetten. Actief gespeeld op dominantie en controle. Wijze lessen uit de trainingen van Jop Delemarre.

 

Nu Aat ook -verrassend- verloor, en Gerard Werkhoven -onnodig?- ten onder ging tegen Alexandr M. ben ik twee concurrenten voor de titel kwijt, maar heb ik er een zeer gevaarlijke voor terug gekregen. Wordt runner up Alexandr Mityaev in zijn eerste jaar meteen al clubkampioen? Of kan ik hem er nog een jaartje vanaf houden, voordat hij zijn triomftochten in de interne misschien wel jarenlang gaat vieren?! Het wordt een spannende -Engelse?!- finish en we gaan het de komende weken zien!

Groet, GM

 

Vervolg verslag van Hans:

Cor Groen had aangegeven dat hij wat later zou zijn. Ik was zelf ook verlaat, dus deelde ik me maar tegen hem in. Met een flink sneller tempo gingen we van start. Het werd een fraai fouten festival.

 

Stand na 12... e7-e5?

 

Ik wilde graag de stelling openen, maar dit kost gewoon een pion. 13.Lxc6 bxc6 14.Lxe5 Txe5?! Ik zie de top schaakprogramma’s vaak een kwaliteit offeren, maar als ik het doe vinden ze het nooit goed. 15.dxe5 Pg4 16.f5?!  Cor besluit de kwaliteit weer terug te geven en gewoon een gezonde pion voor te blijven. Helaas, ook nu is het niet goed. Het loperpaar wordt later heel sterk.

 

Stand na 26.Tf1xf6

 

26... De5 Net niet de allerbeste (Lf5), maar deze zet maakt het wit wel moeilijk. Als de toren slaat op g6, hetgeen de beste zet is, doet de toren even niet meer mee met verdedigen en is de dame gebonden aan veld d2. Cor durft het niet aan en gooit er wederom een kwaliteitsoffer tegenaan. Ook deze is niet goed. 27.Txf8+ Txf8 28.Pb6

 

 

Hier speelde ik 28... Lc8 De mogelijke opmars van de a-pion ziet er vervelend uit. Maar ik geef mijn voordeel weg. De computer geeft 28... Lh3! aan. Na 29.gxh3 De6 30.Dd1 Df2+ 31.Kh1 Te8 gaat wit materiaal verliezen. Cor zat al in tijdnood en was na een eventueel Lh3 waarschijnlijk van zijn stoel gevallen en door de vlag gegaan. 😊. Maar goed, ook na mijn zet moet wit opletten. Ik dreig nu La6 en Tf1, dus wit moet de loper wel slaan. 29.Pxc8 Txc8 30.a6? Ta8 31.a7? Txa7 32.Pxc6 Da1+ 33.Kf2 Ik hoopte hier dat het mat zou lopen na 33... Tf7+, maar 33... Df6+ en Dxc6 was wel zo eenvoudig geweest. 34.Kg3 Dxa3 35.Kg4 Dxc5 36.Pe5 Df2? Hier had ik Tf2 moeten spelen. Nu gaat er na Dxe5 ook een 4e kwaliteit aan en is het potremise. Maar een man in tijdnood kan niet alles zien. 37.Dxf2 Txf2 38.Kg3 Te2 en hier ongeveer ging Cor door zijn vlag. Na 39.Pxg6 is de winst niet meer vanzelfsprekend. Volgens de online 7-stukken database is alleen 39... Te8 winnend voor zwart.

 

Han speelde met wit tegen Daan en kwam al snel beter te staan.

 

Stand na 7... f7-f5

 

Het is meestal geen goed idee om de stelling te openen als je achter staat in ontwikkeling. Zo ook hier. Han vindt weliswaar niet de beste zet 8.Pg5 (+2.66), maar heeft wel overwicht.

 

Stand na 11... O-O-O

 

Han durft niet op a7 te slaan, maar het kan wel. 12.Lxa7 b6 13.dxc6, waarna damewinst dreigt met Pb5.

 

Stand na 21... Kb7-c7

 

22.Td3 Dh6 23.Tf7+ (mat in 13) Kb8 24.Kf2? Van mat in 12 met Da4, naar een gelijke stand. 24... Thf8 25.Ke2 Txd3 Nog een keer krijgt Han de kans om te winnen. Zwart had de andere toren moeten slaan. 26.Txf8 Lxf8? 27.Dxb6+ Kc8 28.Kxd3 (Lxd3 was veel sterker) en remise aangeboden. Han had nog maar 20 seconden op de klok. Daan nam het dankbaar aan. Hij staat nog steeds verloren, maar het is logisch dat Han het niet meer wou proberen.

 

Martin van Velzen was als eerste klaar. Tegenstander Jan blunderde een stuk weg en Martin was niet te beroerd om het aan te nemen.

 

Ruut won een pion tegen Herman, maar kwam al weer gauw in tijdnood. Herman hielp nog een handje met een stukverlies, maar de tijd was nu zo schaars geworden, dat er maar snel remise overeen werd gekomen. Ook wel een prettige uitslag als je samen naar huis moet. 😉.

 

Johan wist zich met goed spel Evert van zijn lijf te houden, met remise als resultaat.

 

Martin de Groot speelde een Spaanse opening tegen Cor de Jong, met Lxc6 bxc6. De geïsoleerde a-pion die daardoor ontstond, kon Martin veroveren. Daarna werd zijn vrije a-pion steeds vervelender. Uiteindelijk was het voor Cor niet meer te houden.

 

Op het internet speelde ik nog een leuke partij waarvan ik u het einde niet wil onthouden.

 

Wit: Tegenstander

 

Zwart: Hans

 

Er zijn hier meerdere winnende zetten, b.v. 1... e3 2.Txe3 Tg1+ 3.Kf4 c1D enz. Mijn plan was de koning naar de 3e rij te jagen, dan een toren ruilen en promoveren. Dit plan wordt zowaar nog wat hoger gewaardeerd. 1... Tg1+ 2.Kf4 Th4+ 3.Ke3 Th3+ 4.Kd2

 

 

Ik had verwacht dat hij pion e4 wel zou pakken. Nu moest ik weer even nadenken hoe ik dit tot winst moest brengen. Een mogelijkheid is: 4... Tg2+ 5.Kc1 Th1+ 6.Kb2 b1D dubbelschaak. De dame kan dus niet geslagen worden en het loopt snel mat. Maar het kan nog sneller. 4... c1D+!! 5.Txc1 Tg2+ 6.Ke1 Th1 mat!

 

Aanstaande maandag ronde 13, tot dan, Hans.