Verslag van de training van maandag 19 juni

 

De training van maandag 19 juni begon met een partijfragment dat ik voorlegde aan onder meer Martin van Velzen. Hij bekeek de stelling met interesse, maar herkende niet direct dat het uit zijn eigen partij kwam tegen John van Eck van twee weken eerder. Hans had die stelling ‘opgenomen’ en daar een leuk verslagje bij gemaakt. Dat leest u hieronder.

 

Partijstelling uit de interne van 5 juni

 

Eerst nog even een stelling van anderhalve week geleden. Martin van Velzen en John van Eck speelden een zeer interessante pot met wisselende kansen. John (met zwart) kwam uiteindelijk beter te staan, maar de winst was erg lastig toen hij zijn koning liet opsluiten op h6.

 

Stelling na 1.De3-e6

 

Een volkomen logische zet, maar Martin geeft hiermee wel een remise weg met Dd3. Blijkbaar is het erg belangrijk om de velden e2 en f3 gedekt te houden, zodat de zwarte dame niet vervelend kan binnendringen. Er staan nu 2 stukken van zwart in en die kan hij niet beide dekken. John kiest voor een zet die ook weer zeer logisch is: 1... Pd2. De loper mag immers niet geslagen worden, vanwege 2.Dxd6 De2+ en mat in 2 en er dreigt ook Df3+. Wit heeft wel weer een remise in de hand met 2.g4 fxg4 3.hxg4 Dh4 4.Dd7 Lxf4 5.Dg7+ Kg5 6.De7+ Kxg4. Al deze zetten zijn geforceerd. Wijkt een van beide af, dan staat de ander (veel) beter. Nu heeft wit 2 mogelijkheden (Dd7+ of De2+) die beide herhaling van zetten oplevert. De eerste is het meest duidelijk 7.Dd7+ Kg5 8.De7+ Kg4. Martin week wel af van deze ideale variant en werd uiteindelijk toch nog knap gevloerd door John.

 

Even terug naar het diagram. John had zich namelijk onsterfelijk kunnen offeren met 1... Pe5!!! Veld e2 wordt de witte dame ontnomen en dat wordt haar fataal. Er zijn 2 min of meer gelijkwaardige zetten voor wit, maar ze verliezen beide. 2.Da2 (haalt 2... De2+ wel uit de stelling, maar) Df3+ (is ook nog mogelijk). 3.Kh2 Pd3 4.Dg2 en na dameruil loopt uiteindelijk de c-pion door. Na 2.g4 fxg4 3.hxg4 Pxg4 4.Dxd6 Dh2+ wint wit na een paar schaakjes de toren.

 

Nog harder verliest 2.fxe5 De2+ 3.Kg1 (of Kh1) Lxe5 en wit moet de dame geven om niet snel mat te gaan. En na 2.Dxd6 gaat wit mat in 3. Tot zover de analyses van Hans, die we in de training bekeken.

 

Ook Martin wist niet meer precies hoe de partij dan wel verder ging. Ik herinner me wel dat John zijn loper gebruikte om op veld e5 de e-lijn te blokkeren, waarna de zwarte dame binnenkwam op e2 en wits koning werd mat gezet…

 

Ook bij de opgaven die daarna kwamen uit de New in Chess moesten bij een van de stellingen zoeken hoe een slinkse verdediging moest worden weerlegd. Dat lukte niet ter plekke op het bord, maar natuurlijk wel thuisgekomen met de engine erbij.

 

Als onderdeel van de training had ik drie partijstellingen uit de rubriek ‘Maximize your Tactics’ uit New in Chess overgenomen.

 

Zwart speelt en wint

 

1...Dxg2+! 2.Lxg2 Txg2+ 3.Kh1 Lxf3 Er dreigt nu en nu kan wit kiezen uit:

a) 4.Dd8+? (of 4.Tc8+?) Tg8+ aftrekschaak en meteen mat;

b) 4.h3 Txe2+ 5.Kg1 Tg5 mat;

c) 4.h4 Tg3+ 5.Kh2 Pg4 mat;

d) 4.Pd4 Le4! 5.Dxe6 Td2+! 6.Kg1 (6.Dxe4 Txd1 mat!) Tg5+ 7.Dg4 Txg4 mat;

 

e) of 4.Pg1 (valt ook Lf3 aan), en dekt veld h3. deze verdediging werd door Lex van der Meer gevonden. Op het Demobord zagen we niet direct hoe zwart dan mat geeft. We begonnen wel met …Txh2+…

 

Stelling na 4.Pe2-g1

 

4.Pg1 Txh2+! 5.Kxh2 Pg4+! Niet goed is direct 5…Th5+? wegens 6.Ph3! en daarna loopt de witte koning na Pg4+ weg via de zwarte velden g1, f2, e1 en d2.

 

Stelling na 5…Pe3-g4+!

 

6.Kh3 (De koning kan nu niet naar g1 omdat het paard daar staat, en na Pg4+ Kh3 kan het paard er niet meer tussen op h3) Th5# 0–1

 

Stelling na 6…Tf5-h5 mat

 

De opgave klopte dus wel, maar deze winstvariant was wat lastiger te ontdekken!

 

De andere twee opgaven hadden ook thema’s die raken aan de matbeelden uit de vorige training.

 

Wit speelt en wint

 

Wit begint hier met 1.Txc7! (opruimen verdediger) Kxc7 2.Tc1+… Zwart kan nu kiezen uit Tc6 en Kb8.

a)       Op 2…Tc6 volgt 3.De7+ Td7 4.Dxd7+ Kb8 5.Dd8+ (of 5.Dc8+! Txc8 6.Txc8+ Ka7 7.Ta8 mat) Ka7 6.Da8 mat.

b)      Op 2…Kb8 volgt heel mooi 3.Dxd6+! (weglokken verdediger) 3…Txd6 4.Tc8+ Ka7 5.Ta8 mat!

 

Stelling na 5.Tc8-a8 mat

 

Een mooi en bekend matbeeld waar je in je partij af en toe gebruik van kunt maken. De laatste stelling is deze: zwart wint met zijn batterij van loper, toren en paard…

 

Zwart speelt en wint

 

1…Pxe4!! 2.Txd8+ Txd8 3.Dxb6 (wat anders? Na 3.Dxe4 Lex4 staat wit een dame achter) Pxc3++ 4.Ka1 of Kc1 Td1 mat!

 

Bart probeerde nog verwarring te zaaien met de zet 2.Df4+, maar dat kwam omdat hij de zwarte koning op b8 had laten staan (zie vorige opgave) in plaats van op c8… 😊. Dus die vlieger gaat niet op! Laatste avond voor de zomerstop is tevens de laatste training. Met wederom leuke stellingen!